Центр надання адміністративних
послуг у м. Лисичанську

41/02 Видача експлуатаційного дозволу для провадження діяльності: на потужностях (об’єктах) з переробки неїстівних продуктів тваринного походження; на потужностях (об’єктах) з виробництва, змішування та приготування кормових добавок, преміксів і кормів


Документи, які подаються адміністратору центру надання адміністративних послуг:

1. заява в довільній формі

2. інформація про наявність кваліфікованого персоналу, технологічного обладнання, перелік товарів, що виготовляються або реалізуються, за підписом заявника

3. можуть включатися проектні вимоги і вимоги щодо будівництва, наявності кваліфікованого персоналу, тривалості застосування системи контролю безпечності та якост

Платність надання адміністративної послуги:

Безоплатно.

Строк, протягом якого надається адміністративна послуга:

Не більше ніж десять робочих днів від дня надходження заяви та документів.

Закони України:

Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» від 06.09.2005 № 2806-IV

Закон України «Про перелік документів дозвільного характеру»

Закон України „Про ветеринарну медицину”, ст. 50-53

Закон України «Про адміністративні послуги», ст. 8

Нормативно-правові акти:

Постанова Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2013 року за № 118 «Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг».

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 р. № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг».

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.11.2008 року за № 978 „Про затвердження Порядку видачі експлуатаційного дозволу”.

Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги:

1. Подання суб’єктом господарювання неповного пакету документів, необхідних для одержання документа дозвільного характеру, згідно із встановленим вичерпним переліком.

2. виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання, недостовірних відомостей

3. Негативний висновок за результатами проведених експертиз та обстежень або інших наукових і технічних оцінок, необхідних для видачі документа дозвільного характеру

Інформаційна картка:

інформаційна картка

Заяви: