Центр надання адміністративних
послуг у м. Лисичанську

28/18 Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі копій документів, що створюються під час ведення Державного земельного кадастру


Документи, які подаються адміністратору центру надання адміністративних послуг:

1. заява;

2. документ, що підтверджує оплату послуг з надання копій документів, що створюються під час ведення Державного земельного кадастру та витягу з нього;

3. документ, який підтверджує повноваження діяти від імені заявника (у разі подання заяви уповноваженою заявником особою);

Платність надання адміністративної послуги:

63,06 грн.
Розрахунковий рахунок:

 Поточний рахунок UA418999980334129879027012051, код ЄДРПОУ: 37800278, Банк отримувача: Казначейство України (ЕАП), Отримувач: УК у м. Лисичанську/М.ЛИСИЧАНСЬК/21081100, Код доходів: 22012500, Призначення платежу: «Викопіювання з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану)».

Строк, протягом якого надається адміністративна послуга:

Протягом 10 робочих днів з дня реєстрації відповідної заяви у територіальному органі Держгеокадастру

Закони України:

Закон України «Про Державний земельний кадастр» від 07.07.2011 № 3613-VI

Нормативно-правові акти:

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру» від 17.10.2012 № 1051

Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги:

1. у Державному земельному кадастрі відсутні запитувані відомості;

2. із заявою про надання відомостей з Державного земельного кадастру звернулася неналежна особа (право на отримання засвідчених копій документів Державного земельного кадастру та витягів з них мають: щодо документації, на підставі якої внесені відомості до Поземельної книги на земельну ділянку, - особи, яким належить речове право на цю земельну ділянку; щодо інших документів (крім документів, що містять державну таємницю) - фізичні та юридичні особи. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування мають право на отримання засвідчених копій усіх документів Державного земельного кадастру та витягів з них, якщо це пов'язано із здійсненням ними повноважень, встановлених законом);

3. документи подані не в повному обсязі (відсутність документа, що підтверджує повноваження діяти від імені заявника, відсутність документа, що підтверджує оплату послуг з надання копії документа,що створюється під час ведення Державного земельного кадастру та витягу з нього) та/або не відповідають вимогам, встановленим законом (заява не відповідає встановленій формі);

Інформаційна картка:

інформаційна картка

Заяви:

заява