Центр надання адміністративних
послуг у м. Лисичанську

41/07 Затвердження експортної потужності


Документи, які подаються адміністратору центру надання адміністративних послуг:

1. Запит про затвердження експортної потужності, який повинен містити:- найменування або прізвище, ім'я, по батькові оператора ринку; - код згідно з ЄДРПОУ (для юридичної особи), або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) оператора ринку; - реєстраційний номер (для потужності, експлуатація якої вимагає отримання експлуатаційного дозволу) або особистий реєстраційний номер (для потужності, яка підлягає державній реєстрації); - назву експортної потужності; - адресу експортної потужності; - адресу електронної пошти та номер засобу зв'язку оператора ринку; - вид господарської діяльності, що провадиться з використанням експортної потужності; - назву виду харчових продуктів, які планується експортувати; - асортиментний перелік харчових продуктів, які планується експортувати; - перелік постачальників сировини, що використовується для виробництва харчового продукту, який планується експортувати, а також інших операторів ринку, що залучені до виробництва та/або обігу такого харчового продукту; - назви країн (країни) призначення. Запит про затвердження експортної потужності засвідчується підписом оператора ринку або уповноваженої ним особи.

2. Заява суб’єкта господарювання в довільній формі до територіального органу Держпродспоживслужби про здійснення заходу державного нагляду (контролю) за його бажанням (відповідно до вимог абзацу другого 2, частини першої статті 6 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»).

Платність надання адміністративної послуги:

Безоплатно.

Строк, протягом якого надається адміністративна послуга:

Не пізніше 30 робочих днів з дати початку інспектування потужності оператора ринку

Закони України:

Закон України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», ст. 26;

Нормативно-правові акти:

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.08.2021 № 969-р«Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 р. № 523».

Наказ Мінагрополітики від 10.02.2016 № 38, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12.03.2016 за № 381/28511«Про затвердження Порядку затвердження експортних потужностей, внесення та виключення їх з реєстру затверджених експортних потужностей».

Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги:

1. Ненадання заявником інформації, що має бути уЗапиті про затвердження експортної потужності.

2. Недопущення оператором ринку компетентного органу або компетентного органу країни призначення до інспектування експортної потужності.

3. Невідповідність експортної потужності вимогам країни призначення.

Інформаційна картка:

інформаційна картка

Заяви: