Центр надання адміністративних
послуг у м. Лисичанську

40/01 Внесення суб'єкта господарювання до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції та видача свідоцтва


Документи, які подаються адміністратору центру надання адміністративних послуг:

1. заява;

2. нотаріально засвідчені копії установчих документів суб’єкта господарювання - юридичної особи (статут)

Платність надання адміністративної послуги:

Безоплатно.

Строк, протягом якого надається адміністративна послуга:

Протягом 30-ти календарних днів з дня надходження заяви та документів, необхідних для надання адміністративної послуги, до Держкомтелераді

Закони України:

Закон України «Про адміністративні послуги» від 06.09.2012 № 5203-VI

Закон України «Про видавничу справу»

Закон України «Про особливості надання публічних (електронних публічних) послуг»

Нормативно-правові акти:

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 № 523 «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг» (із змінами внесеними розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.08.2021 № 969-р)

Постанова Кабінету Міністрів України від 10.03.2017 № 135 «Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції

Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги:

1. суб’єкт господарювання з таким найменуванням уже внесений до Державного реєстру

2. в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відсутня інформація про суб’єкта господарювання

3. інформація про суб’єкта господарювання, наведена у заяві, не відповідає відомостям, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

4. заява та додані до неї документи подані з порушенням вимог, встановлених статтею 13 Закону України «Про видавничу справу»

Інформаційна картка:

інформаційна картка  

Заяви:

зразок заяви для фоп

зразок заяви для юо