Центр надання адміністративних
послуг у м. Лисичанську

10/04-2 Видача довідки про зняття з реєстрації місця проживання


Документи, які подаються адміністратору центру надання адміністративних послуг:

1. Заява (в усній формі)

2. Документ, що посвідчує особу. У разі подання заяви представником особи додатково подаються: - документ, що посвідчує особу представника; - документ, що підтверджує повноваження особи як представника, посвідчений в установленому законом порядку; - документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника (батьки, опікун, піклувальник)

Платність надання адміністративної послуги:

Безоплатно.

Строк, протягом якого надається адміністративна послуга:

У день безпосереднього звернення

Закони України:

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР

Цивільний кодекс України

Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг»

Закон України «Про адміністративні послуги»

Сімейний кодекс України

Закон України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»

Нормативно-правові акти:

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру» від 02.03.2016 № 207

Розпорядження керівника Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації від 03. 03.2021 № 04

Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги:

1. Особа не подала документів або інформації, необхідних для отримання довідки про реєстрацію місця проживання або перебування особи

2. Подані документи є недійсними або у них міститься недостовірна інформація

3. За довідкою про реєстрацію місця проживання або перебування особи звернулась особа, яка не досягла 14-річного віку

Інформаційна картка:

інформаційна картка

Заяви: