Центр надання адміністративних
послуг у м. Лисичанську

10/02-2 Реєстрація місця проживання дитини до 14 років


Документи, які подаються адміністратору центру надання адміністративних послуг:

1. Заява

2. Паспортний документ

3. Свідоцтво про народження

4. Документ, що підтверджує сплату адміністративного збору (у разі реєстрації місця проживання одночасно із зняттям з попереднього місця проживання адміністративний збір стягується лише за одну послугу)

5. Реєстрація місця проживання особи за заявою законного представника здійснюється за згодою інших законних представників. У разі реєстрації місця проживання батьків за різними адресами місце проживання дитини, яка не досягла 14 років, реєструється разом з одним із батьків за письмовою згодою другого з батьків у присутності особи, яка приймає заяву, або на підставі засвідченої в установленому порядку письмової згоди другого з батьків (крім випадків, коли місце проживання дитини визначено відповідним рішенням суду або рішенням органу опіки та піклування). У разі влаштування дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, до закладу для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дитячого будинку сімейного типу, прийомної сім’ї місце проживання такої дитини реєструється за адресою такого закладу, дитячого будинку сімейного типу, житла проживання прийомної сім’ї. Подання заяви про реєстрацію місця проживання/зміну місця проживання дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, у порядку і строки, встановлені Законом України «Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні», покладається на органи опіки та піклування за місцем проживання такої дитини.

Платність надання адміністративної послуги:

Послуга платна. Див. інформаційну картку
Розрахунковий рахунок:

 Рахунок – UA338999980334159879000012491; Код доходів – 22012500 «Плата за надання інших адміністративних послуг»; ЄДРПОУ одержувача: 37991110; Одержувач: ГУК у Луганській області/МТГ м. Лисичанськ, Банк одержувача: Казначейство України (ЕАП); МФО банку - 899998

Строк, протягом якого надається адміністративна послуга:

У день безпосереднього звернення особи чи в день подання особою або її представником документів

Закони України:

Закон України «Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні»

Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні

Про місцеве самоврядування в Україні

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг»

Закон України «Про адміністративні послуги»

Сімейний кодекс України

Цивільний кодекс України

Житловий кодекс Української РСР

Нормативно-правові акти:

Постанова Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 № 207 «Про затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру»

Постанова Кабінету Міністрів України від 10.07.2019 № 691 «Про реалізацію експериментального проекту щодо створення сприятливих умов для реалізації прав дитини»

Постанова Кабінету Міністрів України від 24.12.2019 № 1113 «Про запровадження експериментального проекту щодо спрощення проекту перевірки факту оплати адміністративних та інших послуг з використанням програмного продукту «check»

Розпорядження керівника Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації від 03. 03.2021 № 04

Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги:

1. У Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно містяться відомості про обтяження щодо житла, яке особа реєструє як місце проживання (перебування).

2. Відомості Державного реєстру речових прав на нерухоме майно не відповідають відомостям у поданих особою документах або даних

3. Особа подала документи або відомості, передбачені цим Законом, не в повному обсязі.

4. У поданих особою документах або відомостях містяться недостовірні відомості або подані документи є недійсними, або строк дії паспортного документа іноземця чи особи без громадянства, які на законних підставах проживають на території України, закінчився.

5. За реєстрацією місця проживання особи звернулася дитина віком до 14 років або особа, не уповноважена на подання документів.

6. Житлу, в якому особа реєструє своє місце проживання, не присвоєна адреса у встановленому порядку.

7. За адресою житла, в якому особа реєструє своє місце проживання , наявний об’єкт нерухомого майна, який не належить до житла;

8. Відомості реєстру територіальної громади щодо зареєстрованого місця проживання батьків або інших законних представників дитини віком до 14 років не відповідають відомостям, наведеним у заяві (декларації), поданій стосовно цієї дитини

9. Дані реєстру територіальної громади щодо зареєстрованого місця проживання батьків або інших законних представників дитини віком від 14 до 18 років не відповідають відомостям, наведеним у заяві (декларації), поданій цією дитиною

Інформаційна картка:

інформаційна картка

Заяви:

заява для дитини + зразок заповнення

заява для зняття з реєстрації+зразок заповнення