Центр надання адміністративних
послуг у м. Лисичанську

28/15 Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі викопіювання з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану)


Документи, які подаються адміністратору центру надання адміністративних послуг:

1. заява;

2. документ, який підтверджує повноваження діяти від імені заявника (у разі подання заяви уповноваженою заявником особою);

3. документ, що підтверджує оплату послуги

Платність надання адміністративної послуги:

Розмір плати за надання послуги – 0,03 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому надається відповідна адміністративна послуга. Розмір плати за надання послуги - 74,43 грн
Розрахунковий рахунок:

 Розрахунковий рахунок для внесення плати надається центром надання адміністративних послуг, який надає адміністративну послугу

Строк, протягом якого надається адміністративна послуга:

Протягом 3 робочих днів з дня реєстрації відповідної заяви у територіальному органі Держгеокадастру.

Закони України:

Стаття 38 Закону України «Про Державний земельний кадастр»

Нормативно-правові акти:

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 р. № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг»

Пункти 166, 167, 168, 172, 181, 182 Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051

Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги:

1. у Державному земельному кадастрі відсутні запитувані відомості;

2. документи подані не в повному обсязі (відсутність документа, що підтверджує повноваження діяти від імені заявника, відсутність документа, що підтверджує оплату послуг з надання витягу (або інформації (реквізитів платежу), та/або не відповідають вимогам, встановленим законом (заява не відповідає встановленій формі).

3. Із заявою про надання відомостей з Державного земельного кадастру звернулася неналежна особа

Інформаційна картка:

інформаційна картка

Заяви:

заява