Центр надання адміністративних
послуг у м. Лисичанську

11/01 Видача посвідчень членам багатодітних сімей


Документи, які подаються адміністратору центру надання адміністративних послуг:

1. заява одного з батьків про видачу посвідчення;

2. копії свідоцтв про народження дітей (при наявності оригіналів);

3. копія свідоцтва про шлюб (крім батьків, які не перебувають у шлюбі) (при наявності оригіналу);

4. копії сторінок паспорта громадянина України батьків з даними про прізвище, ім’я по батькові, дату видачі паспорта та місце реєстрації (при наявності оригіналів);

5. копія посвідки на постійне місце проживання батьків, якщо вони є іноземцями або особами без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах (при наявності оригіналу);

6. фотокартки (батьків та дітей, по одній) розміром 30х40 міліметрів;

7. довідка із загальноосвітнього, професійно - технічного, вищого навчального закладу (для осіб від 18 до 23 років у разі, коли вони навчаються за денною формою навчання) із зазначенням дати (семестр та/або закінчення навчання: число, місяць, рік, факультет, спеціальність, курс);

8. довідка про реєстрацію місця проживання або перебування особи під час навчання (для осіб від 18 до 23 років, які навчаються за денною формою навчання);

9. довідка структурного підрозділу районної, районної в мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі утворення) ради про те, що батькам за місцем реєстрації посвідчення не видавалися (у разі, коли зареєстроване місце проживання батьків різне);

10. копії довідок про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб (у разі переміщення багатодітної сім’ї із тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції чи населеного пункту, розташованого на лінії зіткнення, до іншої адміністративно-територіальної одиниці).

11. у разі втрати посвідчення додатково подається інформація щодо розміщення оголошення у друкованих засобах масової інформації.

Платність надання адміністративної послуги:

Безоплатно.

Строк, протягом якого надається адміністративна послуга:

Протягом 10 днів з дня надходження пакета документів.

Закони України:

Закон України «Про адміністративні послуги» від 06.09.2012 № 5203-VI

Закон України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 № 2402-III

Нормативно-правові акти:

Постанова Кабінету Міністрів України від 02.03.2010 № 209 «Деякі питання виготовлення і видачі посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім’ї»

Наказ Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 29.06.2010 № 1947 «Про затвердження Інструкції про порядок видачі посвідчень батьків та дитини багатодітної сім’ї»

Розпорядження міського голови від 03.08.2010 № 253 «Про створення робочої групи з видачі посвідчень батьків та дітей з багатодітної сім’ї»

Положення про відділ у справах сім’ї, молоді та спорту Лисичанської міської ради (затверджено рішенням Лисичанської міської ради від 08.12.2010 № 3/45)

Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги:

1. якщо сім’я не є багатодітною;

2. документи подані не в повному обсязі.

Інформаційна картка:

інформаційна картка

Заяви:

заява+зразок заповнення