Центр надання адміністративних
послуг у м. Лисичанську

28/04 Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру


Документи, які подаються адміністратору центру надання адміністративних послуг:

1. заява;

2. документ, який підтверджує повноваження діяти від імені заявника (у разі подання заяви уповноваженою заявником особою);

3. оригінал погодженої відповідно до законодавства документації із землеустрою, яка є підставою для формування земельної ділянки (разом з позитивним висновком державної експертизи землевпорядної документації у разі, коли така документація підлягає обов’язковій державній експертизі землевпорядної документації) у паперовій або електронній формі відповідно до вимог Закону України «Про землеустрій»;

4. електронний документ, що містить відомості про результати робіт із землеустрою, які підлягають внесенню до Державного земельного кадастру, відповідно до вимог Закону України «Про Державний земельний кадастр».

Платність надання адміністративної послуги:

Безоплатно.

Строк, протягом якого надається адміністративна послуга:

14 календарних днів з дня реєстрації відповідної заяви у територіальному органі Держгеокадастру.

Закони України:

Стаття 24 Закону України “Про Державний земельний кадастр”

Нормативно-правові акти:

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг» від 16.05.2014 № 523-р

Пункти 110, 110-1, 110-2, 111 Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 р. № 1051

Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги:

1. документи подані не в повному обсязі (відсутність документа, що підтверджує повноваження діяти від імені заявника) та/або не відповідають вимогам законодавства;

2. розташування в межах земельної ділянки, яку передбачається зареєструвати, іншої земельної ділянки або її частини;

3. Електронний документ не придатний для проведення його перевірки за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру

Інформаційна картка:

інформаційна картка

Заяви:

заява