Центр надання адміністративних
послуг у м. Лисичанську

10/01 Видача довідки про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні / будинку осіб


Документи, які подаються адміністратору центру надання адміністративних послуг:

1. заява;

2. паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу;

3. документ про право власності на житлове приміщення/будинок (для осіб, місце проживання яких не зареєстроване в даному житловому приміщенні/будинку, але особа є власником/співвласником);

4. домову книгу (за наявності);

5. у разі подання заяви представником особи додатково подаються: документ, що посвідчує особу представника; документ, що підтверджує повноваження особи як представника;

6. у разі подання заяви законним представником особи додатково подаються: документ, що посвідчує особу законного представника; документи, що підтверджують повноваження законного представника (свідоцтво про народження, рішення суду про призначення опікуна/піклувальника, яке набрало законної сили, рішення органів опіки та піклування тощо).

Платність надання адміністративної послуги:

Безоплатно.

Строк, протягом якого надається адміністративна послуга:

Не пізніше наступного робочого дня з дати подання заяви.

Закони України:

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР

Закон України «Про адміністративні послуги» від 06.09.2012 № 5203-VI

Нормативно-правові акти:

Рішення виконавчого комітету Лисичанської міської ради «Про внесення змін до Регламенту видачі довідок про склад сім’ї та/або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб» від 05.02.2019 № 60

Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги:

1. неповний пакет документів;

2. документи подані особою, яка не має відповідних повноважень;

3. довідка не передбачена чинним законодавством України;

4. особа не досягла 14 років.

Інформаційна картка:

інформаційна картка

інформаційна картка (для органів влади)

Заяви:

заява+зразок заповнення