Центр надання адміністративних
послуг у м. Лисичанську

09/02 Приватизація квартири в багатоквартирному будинку, одноквартирного будинку, житлового приміщення у гуртожитку


Документи, які подаються адміністратору центру надання адміністративних послуг:

1. заява;

2. копії документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, громадянина, який подає заяву, та всіх членів його сім’ї (для осіб які не досягли 14 років, копії свідоцтв про народження), які проживають разом з ним;

3. копії довідок про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податку громадянина, який подає заяву, та всіх членів його сім’ї, які проживають разом з ним (крім випадків, коли через свої релігійні переконання особи відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті );

4. копії документів, виданих органами державної реєстрації актів цивільного стану або судом, що підтверджують родинні відносини між членами сім'ї (свідоцтва про народження, свідоцтва про шлюб, свідоцтва про розірвання шлюбу, рішення суду про розірвання шлюбу, яке набрало законної сили, тощо);

5. технічний паспорт на квартиру ( кімнату, жилий блок, секцію) у житловому будинку(гуртожитку), а на одноквартирний будинок – технічний паспорт на садибний (індивідуальний) житловий будинок та його копія;

6. копія ордеру на жилу площу в гуртожитку;

7. документ, що підтверджує невикористання заявником та членами його сім’ї житлових чеків для приватизації державного житлового фонду (цим документом є довідка з Ощадного банку України та довідка(и), видана(і) органом приватизації за попереднім(и) місцем(ями) проживання ( після 1992 року), щодо не використання права на приватизацію державного житлового фонду ( крім території проведення антитерористичної операції та тимчасово окупованої території);

8. копія документа, що підтверджує право на пільгові умови приватизації відповідно до законодавства (за наявності);

9. заява - згода тимчасово відсутніх членів сім'ї наймача на приватизацію житла, завірена нотаріально, або керівником установи де вони тимчасово перебувають (у випадку перебування в місцях позбавлення волі, на лікуванні, тощо);

10. нотаріально завірена фотокопія довіреності (при поданні документів довіреною особою)

11. Громадяни, які проживають у гуртожитку, крім документів зазначених вище до заяви додають: витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про наявність у власності житла; копію договору найму жилого приміщення та/або копію договору оренди житла; форму первинної облікової документації 028/о «Консультаційний висновок спеціаліста» з відміткою про відсутність захворювання на туберкульоз.

Платність надання адміністративної послуги:

Безоплатно.

Строк, протягом якого надається адміністративна послуга:

Протягом 30 днів.

Закони України:

Закон України «Про приватизацію державного житлового фонду» від 19.06.1992 р. № 2482

Закон України «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків» від 04.09.2008р. №500-VI

Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV

Нормативно-правові акти:

Постанова Кабінету Міністрів України від 08.10.1992 р. № 572 «Про механізм впровадження Закону України «Про приватизацію державного житлового фонду»

Рішення Лисичанської міської ради «Про внесення змін до Положення про відділ з обліку, розподілу, обміну та приватизації житла Лисичанської міської ради» від 28.04.2016 №9/147

Наказ Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 16.12.2009 р № 396 «Про затвердження Положення про порядок передачі квартир (будинків), житлових приміщень у гуртожитках у власність громадян»

Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги:

1. відсутність громадянства України;

2. відсутність житлового чеку;

3. не підлягають приватизації: квартири-музеї; квартири (будинки), розташовані на територіях закритих військових поселень, підприємств, установ та організацій, природних та біосферних заповідників, національних парків, ботанічних садів, дендрологічних, зоологічних, регіональних ландшафтних парків, парків-пам’яток садово-паркового мистецтва, історико-культурних заповідників, музеїв-заповідників; квартири (будинки), які перебувають в аварійному стані (в яких неможливо забезпечити безпечне проживання людей); квартири (кімнати, будинки), віднесені у встановленому порядку до числа службових, а також квартири (будинки), розташовані в зоні безумовного (обов’язкового) відселення, забрудненій внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС;

4. приватизація квартир у будинках, кімнат у гуртожитках, включених до плану реконструкції поточного року, здійснюється після її проведення власником (володільцем) будинку. Наймачі, які проживали у квартирах, гуртожитках до початку реконструкції, після проведення реконструкції мають пріоритетне право на приватизацію цих квартир, жилої площі в цьому гуртожитку;

5. одноквартирні будинки, а також квартири в будинках, включених до планів ремонту, можуть бути приватизовані до його проведення за згодою наймачів з наданням їм відповідної компенсації у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Інформаційна картка:

інформаційна картка

Заяви:

заява+зразок заповнення