Центр надання адміністративних
послуг у м. Лисичанську

10/16 Надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно


Документи, які подаються адміністратору центру надання адміністративних послуг:

1. документ, що посвідчує особу заявника або уповноваженої особи (оригінал для огляду)

2. відомості про ідентифікаційний номер/код ЄДРПОУ заявника або уповноваженої особи (надається для огляду). Не подається та не зазначається у випадках, коли фізична особа через свої релігійні або інші переконання відмовилась від прийняття ідентифікаційного номера, офіційно повідомила про це відповідні органи державної влади та має відмітку в паспорті громадянина України

3. документ що підтверджує повноваження уповноваженої особи (оригінал для огляду);

4. документ, що підтверджує сплату адміністративного збору (оригінал, долучається до справи). Не подається, в разі звільнення від сплати адміністративного збору згідно ст. 34 Закону «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», в цьому випадку надається документ, що підтверджує право на звільнення (оригінал для виготовлення копії)

Платність надання адміністративної послуги:

Плата за надання інформації з Державного реєстру прав: у паперовій формі - 60 грн.; в електронній формі - 30 грн.
Розрахунковий рахунок:

 Рахунок – UA288999980333219300041012491; Код доходів – 22012700 «Плата за одержання інформації інших державних реєстрів, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно» Відомча ознака: КК «41» ЄДРПОУ одержувача: 37991110; Одержувач: ГУК у Луг.обл./МТГ м.Лисичанськ; Банк одержувача: Казначейство України (ЕАП).

Строк, протягом якого надається адміністративна послуга:

Не більше 1 робочого дня.

Закони України:

Закон України «Про адміністративні послуги» від 06.09.2012 № 5203-VI

Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 01.07.2004 № 1952-IV

Нормативно-правові акти:

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг» від 16.05.2014 № 523-р

Рішення Лисичанської міської ради «Про визначення органів реєстрації та внесення змін до штатного розпису» від 22.02.2016 №7/92

Постанова Кабінету Міністрів України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 25.12.2015 р №1127

Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги:

1. відсутність документа, що підтверджує оплату послуг, крім осіб, які звільнені від оплати адміністративної послуги, або внесення відповідної плати не в повному обсязі;

2. відсутність оригінала документа, що підтверджує звільнення особи від справляння плати за надання адміністративної послуги.

Інформаційна картка:

інформаційна картка

Заяви:

заява відсутня