Центр надання адміністративних
послуг у м. Лисичанську

10/12 Державна реєстрація обтяжень речових прав на нерухоме майно


Документи, які подаються адміністратору центру надання адміністративних послуг:

1. документ, що посвідчує особу заявника або уповноваженої особи (оригінал для огляду)

2. відомості про ідентифікаційний номер/код ЄДРПОУ заявника або уповноваженої особи (надається для огляду). Не подається та не зазначається у випадках, коли фізична особа через свої релігійні або інші переконання відмовилась від прийняття ідентифікаційного номера, офіційно повідомила про це відповідні органи державної влади та має відмітку в паспорті громадянина України

3. документ що підтверджує повноваження уповноваженої особи (оригінал для огляду);

4. документ, що підтверджує сплату адміністративного збору (оригінал, долучається до справи). Не подається, в разі звільнення від сплати адміністративного збору згідно ст. 34 Закону «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», в цьому випадку надається документ, що підтверджує право на звільнення (оригінал для виготовлення копії)

5. один з документів (правочинів) згідно якого виникає або припиняється обтяження (див. у інформаційній картці)

Платність надання адміністративної послуги:

Адміністративний збір - 120 грн.
Розрахунковий рахунок:

 Рахунок – UA468999980314010530000012491, Код доходів – 22012600 «Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»; ЄДРПОУ одержувача: 37991110; Одержувач: ГУК у Луг.обл./МТГ м.Лисичанськ; Банк одержувача: Казначейство України (ЕАП).

Строк, протягом якого надається адміністративна послуга:

Не більше 2-х робочих днів

Закони України:

Закон України «Про адміністративні послуги» від 06.09.2012 № 5203-VI

Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 01.07.2004 № 1952-IV

Нормативно-правові акти:

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг» від 16.05.2014 № 523-р

Рішення Лисичанської міської ради «Про визначення органів реєстрації та внесення змін до штатного розпису» від 22.02.2016 №7/92

Постанова Кабінету Міністрів України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 25.12.2015 р №1127

Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги:

1. відсутність документа, що підтверджує оплату послуг, крім осіб, які звільнені від оплати адміністративної послуги, або внесення відповідної плати не в повному обсязі;

2. відсутність оригінала документа, що підтверджує звільнення особи від справляння плати за надання адміністративної послуги;

3. заявлене обтяження не підлягає державній реєстрації відповідно до Закону «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»;

4. заява про проведення реєстраційних дій подана неналежною особою;

5. подані документи не відповідають вимогам, встановленим Законом «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»;

6. подані документи не дають змоги встановити набуття або припинення обтяження на нерухоме майно та їх обтяження;

7. наявні суперечності між заявленими та вже зареєстрованими обтяженнями речових прав;

8. заяву про державну реєстрацію обтяжень щодо попереднього право набувача подано після державної реєстрації права власності на таке майно за новим право набувачем;

9. заяву про проведення реєстраційних дій в електронній формі подано особою, яка згідно із законодавством не має повноважень подавати заяви в електронній формі;

10. заявником подано ті самі документи, на підставі яких обтяження вже зареєстровано у Державному реєстрі прав.

Інформаційна картка:

інформаційна картка

Заяви:

заява відсутня