Центр надання адміністративних
послуг у м. Лисичанську

10/10 Державна реєстрація речових прав, похідних від права власності на нерухоме майно


Документи, які подаються адміністратору центру надання адміністративних послуг:

1. документ, що посвідчує фізичну особу-заявника, та/або уповноважену особу (оригінал для огляду);

2. документ про присвоєння ідентифікаційного номера фізичній особі-заявнику та/або уповноваженій особі (надається для огляду);

3. документ що підтверджує повноваження уповноваженої особи (оригінал для огляду);

4. документ, що підтверджує сплату адміністративного збору (оригінал, долучається до справи);

5. правочин, згідно якого виникає, змінюється або припиняється інше речове право на об’єкт нерухомого майна (копія та оригінал);

6. витяг з Державного земельного кадастру (у разі державної реєстрації інших речових прав на земельні ділянки, право на які не зареєстроване в Державному реєстрі прав власності);

7. рішення органу державної влади чи органу місцевого самоврядування про передачу земельної ділянки у користування, про поновлення або внесення змін до діючих договорів користування (надається в разі державної реєстрації прав на земельні ділянки державної та комунальної власності);

8. правовстановлюючий документ на об’єкт нерухомого майна (державний акт) ( у разі реєстрації похідних речових прав на земельні ділянки, право власності на які виникло та зареєстровано до 01.01.2013 окрім земельних ділянок, право власності на які вже зареєстровано в Державному реєстрі прав);

9. документ, що підтверджує наявність факту згоди іпотекодержавтеля або контролюючого органу на передачу такого майна на іншому речовому праві ( надається в разі державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, що перебуває в іпотеці або податковій заставі)

Платність надання адміністративної послуги:

1. у строк, що не перевищує 5 робочих днів, з дня реєстрації відповідної заяви - 90 грн.; 2. у строк 2 робочі дні, з дня реєстрації відповідної заяви – 880 грн.; 3. у строк 1 робочий день, з дня реєстрації відповідної заяви - 1760 грн.; 4. у строк 2 години, з часу реєстрації відповідної заяви – 4410 грн.
Розрахунковий рахунок:

 Адміністративний збір: Призначення платежу: Код 22012600 «Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»; р/р 31418530012051; ЄДРПОУ одержувача: 37800278; Одержувач: УК у м.Лисичанську; Банк одержувача: Казначейство України; МФО банку: 899998.


 Адміністративний збір за державну реєстрацію протягом 2-х робочих днів/протягом 1 робочого дня/2-х годин: Призначення платежу: Код 22012900 «Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»; р/р 31419540012051; ЄДРПОУ одержувача: 37800278; Одержувач: УК у м.Лисичанську; Банк одержувача: Казначейство України; МФО банку: 899998.

Строк, протягом якого надається адміністративна послуга:

Відповідно до розміру сплаченого адміністративного збору у відповідному розмірі: 5 робочих днів; 2 робочих дня; 24 години; 2 години.

Закони України:

Закон України «Про адміністративні послуги» від 06.09.2012 № 5203-VI

Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 01.07.2004 № 1952-IV

Нормативно-правові акти:

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг» від 16.05.2014 № 523-р

Рішення Лисичанської міської ради «Про визначення органів реєстрації та внесення змін до штатного розпису» від 22.02.2016 №7/92

Постанова Кабінету Міністрів України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 25.12.2015 №1127, в редакції згідно Постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» від 23.08.2016 №553

Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги:

1. заявлене речове право не підлягає державній реєстрації відповідно до цього Закону;

2. заява про проведення реєстраційних дій подана неналежною особою;

3. подані документи не відповідають вимогам, встановленим Законом «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»;

4. подані документи не дають змоги встановити набуття, зміну або припинення речових прав на нерухоме майно та їх обтяження;

5. наявні суперечності між заявленими та вже зареєстрованими речовими правами на нерухоме майно та їх обтяженнями;

6. після завершення 30 денного строку встановленого для усунення обставин, що стали підставою для прийняття рішення про зупинення розгляду, не усунені обставини, що були підставою для прийняття рішення про зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав;

7. заяву про проведення реєстраційних дій в електронній формі подано особою, яка згідно із законодавством не має повноважень подавати заяви в електронній формі;

8. заявником подано ті самі документи, на підставі яких заявлене речове право вже зареєстровано у Державному реєстрі прав.

Інформаційна картка:

інформаційна картка

Заяви:

заява відсутня