Центр надання адміністративних
послуг у м. Лисичанську

10/08 Державна реєстрація права власності на нерухоме майно, права довірчої власності як способу забезпечення виконання зобов'язання на нерухоме майно, об'єкт незавершеного будівництва


Документи, які подаються адміністратору центру надання адміністративних послуг:

1. документ, що посвідчує особу заявника або уповноваженої особи (оригінал для огляду)

2. відомості про ідентифікаційний номер/код ЄДРПОУ заявника або уповноваженої особи (надається для огляду). Не подається та не зазначається у випадках, коли фізична особа через свої релігійні або інші переконання відмовилась від прийняття ідентифікаційного номера, офіційно повідомила про це відповідні органи державної влади та має відмітку в паспорті громадянина України

3. документ що підтверджує повноваження уповноваженої особи (оригінал для огляду);

4. документ, що підтверджує сплату адміністративного збору (оригінал, долучається до справи). Не подається, в разі звільнення від сплати адміністративного збору згідно ст. 34 Закону «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», в цьому випадку надається документ, що підтверджує право на звільнення (оригінал для виготовлення копії)

5. документ, що додатково подається, відповідно до предмету державної права власності див. у інформаційній картці

Платність надання адміністративної послуги:

1. у строк, що не перевищує 5 робочих днів, з дня реєстрації відповідної заяви - 250 грн.; 2. у строк 2 робочі дні, з дня реєстрації відповідної заяви – 2480 грн.; 3. у строк 1 робочий день, з дня реєстрації відповідної заяви - 4960 грн.; 4. у строк 2 години, з часу реєстрації відповідної заяви – 12410 грн.
Розрахунковий рахунок:

 Рахунок – UA468999980314010530000012491, Код доходів – 22012600 «Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»; ЄДРПОУ одержувача: 37991110; Одержувач: ГУК у Луг.обл./МТГ м.Лисичанськ; Банк одержувача: Казначейство України (ЕАП).


 Адміністративний збір за державну реєстрацію протягом 2-х робочих днів/протягом 1 робочого дня/2-х годин: Рахунок – UA988999980314000540000012491, Код доходів – 22012900 «Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»; ЄДРПОУ одержувача: 37991110; Одержувач: ГУК у Луг.обл./МТГ м.Лисичанськ; Банк одержувача: Казначейство України (ЕАП).

Строк, протягом якого надається адміністративна послуга:

Відповідно до розміру сплаченого адміністративного збору у відповідному розмірі: 5 робочих днів; 2 робочих дня; 1 робочий день; 2 години.

Закони України:

Закон України «Про адміністративні послуги» від 06.09.2012 № 5203-VI

Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 01.07.2004 № 1952-IV

Нормативно-правові акти:

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг» від 16.05.2014 № 523-р

Рішення Лисичанської міської ради «Про визначення органів реєстрації та внесення змін до штатного розпису» від 22.02.2016 №7/92

Постанова Кабінету Міністрів України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 25.12.2015 р №1127

Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги:

1. заявлене речове право не підлягає державній реєстрації відповідно до цього Закону;

2. заява про проведення реєстраційних дій подана неналежною особою;

3. подані документи не відповідають вимогам, встановленим Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»;

4. подані документи не дають змоги встановити набуття, зміну або припинення речових прав на нерухоме майно та їх обтяження;

5. наявні суперечності між заявленими та вже зареєстрованими речовими правами на нерухоме майно та їх обтяженнями;

6. наявні зареєстровані обтяження речових прав на нерухоме майно;

7. після завершення 30 денного строку встановленого для усунення обставин, що стали підставою для прийняття рішення про зупинення розгляду, не усунені обставини, що були підставою для прийняття рішення про зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав;

8. заяву про проведення реєстраційних дій в електронній формі подано особою, яка згідно із законодавством не має повноважень подавати заяви в електронній формі;

9. заявником подано ті самі документи, на підставі яких заявлене речове право вже зареєстровано у Державному реєстрі прав;

10. заявника, який звернувся із заявою про про проведення реєстраційних дій, що матиме наслідком відчуження майна, внесено до Єдиного реєстру боржників.

Інформаційна картка:

інформаційна картка

Заяви:

заява відсутня