Центр надання адміністративних
послуг у м. Лисичанську

10/07 Видача довідки про реєстрацію місця перебування


Документи, які подаються адміністратору центру надання адміністративних послуг:

1. заява (в усній формі);

2. документ, до якого вносяться відомості про місце перебування: - довідка про звернення за захистом в Україні;

3. документ, до якого вносяться відомості про місце проживання (паспорт громадянина України, тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист);

4. свідоцтво про народження (для осіб, що не досягли 16-річного віку);

5. у разі подання заяви представником особи додатково подаються: - документ, що посвідчує особу представника; - документ, що підтверджує повноваження особи як представника, посвідчений в установленому законом порядку; - документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника (батьки, опікун, піклувальник).

Платність надання адміністративної послуги:

Безоплатно.

Строк, протягом якого надається адміністративна послуга:

Протягом 1 робочого дня.

Закони України:

Житловий кодекс Української РСР (введено в дію з 1 січня 1984 року Постановою Верховної Ради Української РСР від 30 червня 1983 року N 5465-X)

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР

Закон України «Про адміністративні послуги» від 06.09.2012 № 5203-VI

Сімейний кодекс України від 10.01.2002 № 2947-III

Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV

Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» від 11.12.2003 № 1382 – IV

Закон України «Про військовий обов’язок і військову службу» від 25.03.1992 № 2232 – ХІІ

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг» від 10.12.2015 № 888-VIII

Нормативно-правові акти:

Рішення Лисичанської міської ради «Про визначення органів реєстрації та внесення змін до штатного розпису» від 22.02.2016 №7/92

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру» від 02.03.2016 № 207

Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги:

1. особа не подала документів або інформації, необхідних для отримання довідки про реєстрацію місця перебування;

2. подані документи є недійсними або у них міститься недостовірна інформація;

3. за довідкою про реєстрацію місця перебування звернулась особа, яка не досягла 14-річного віку.

Інформаційна картка:

інформаційна картка

Заяви:

заява відсутня