Центр надання адміністративних
послуг у м. Лисичанську

10/05 Реєстрація місця перебування особи


Документи, які подаються адміністратору центру надання адміністративних послуг:

1. заява;

2. Довідка про звернення за захистом в Україні

3. Свідоцтво про народження (для осіб, що не досягли 14-річного віку).

4. Документи, що підтверджують право на проживання (перебування) в житлі, адреса якого реєструється для проживання (перебування) (відомості про житло (документи), що підтверджують право власності на житло, рішення суду, яке набрало законної сили, про надання особі права на вселення до житла, визнання за особою права користування житлом, жилим приміщенням, договір найму (піднайму, оренди) або інші документи, визначені Кабінетом Міністрів України).

5. Військово-обліковий документ (для громадян України, які підлягають взяттю на військовий облік або перебувають на військовому обліку).

6. у разі подання заяви представником особи додатково подаються: - документ, що посвідчує особу представника; - документ, що підтверджує повноваження особи, як представника, крім випадків, коли заява подається законними представниками малолітньої дитини — батьками (усиновлювачами).

Платність надання адміністративної послуги:

Безоплатно.

Строк, протягом якого надається адміністративна послуга:

У день безпосереднього звернення

Закони України:

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР

Закон України «Про адміністративні послуги» від 06.09.2012 № 5203-VI

Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» від 11.12.2003 № 1382 – IV

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг» від 10.12.2015 № 888-VIII

Закон України «Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні»

Нормативно-правові акти:

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру» від 02.03.2016 № 207

Розпорядження керівника Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації від 03. 03.2021 № 04

Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги:

1. У Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно містяться відомості про обтяження щодо житла, яке особа реєструє як місце перебування

2. Відомості Державного реєстру речових прав на нерухоме майно не відповідають відомостям у поданих особою документах або даних.

3. Особа подала документи або відомості, передбачені цим Законом, не в повному обсязі.

4. У поданих особою документах або відомостях містяться недостовірні відомості або подані документи є недійсними, або строк дії паспортного документа іноземця чи особи без громадянства, які на законних підставах проживають на території України, закінчився.

5. За реєстрацією місця перебування особи звернулася дитина віком до 14 років або особа, не уповноважена на подання документів.

6. Житлу, в якому особа реєструє своє місце перебування, не присвоєна адреса у встановленому порядку

7. За адресою житла, в якому особа реєструє своє місце перебування , наявний об’єкт нерухомого майна, який не належить до житла;

8. Відомості реєстру територіальної громади щодо зареєстрованого місця перебування батьків або інших законних представників дитини віком до 14 років не відповідають відомостям, наведеним у заяві (декларації), поданій стосовно цієї дитини;

9. Дані реєстру територіальної громади щодо зареєстрованого місця перебування батьків або інших законних представників дитини віком від 14 до 18 років не відповідають відомостям, наведеним у заяві (декларації), поданій цією дитиною.

Інформаційна картка:

інформаційна картка

Заяви:

заява+зразок заповнення