Центр надання адміністративних
послуг у м. Лисичанську

10/04-1 Видача довідки про реєстрацію місця проживання або місця перебування особи


Документи, які подаються адміністратору центру надання адміністративних послуг:

1. заява (в усній формі);

2. Документ, що посвідчує особу. У разі подання заяви представником особи додатково подаються: - документ, що посвідчує особу представника; - документ, що підтверджує повноваження особи як представника, посвідчений в установленому законом порядку; - документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника (батьки, опікун, піклувальник)

Платність надання адміністративної послуги:

Безоплатно.

Строк, протягом якого надається адміністративна послуга:

У день безпосереднього звернення

Закони України:

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР

Закон України «Про адміністративні послуги» від 06.09.2012 № 5203-VI

Сімейний кодекс України від 10.01.2002 № 2947-III

Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV

Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» від 11.12.2003 № 1382 – IV

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг» від 10.12.2015 № 888-VIII

Закон України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» від 20.11.2012 № 5492 –VІ

Нормативно-правові акти:

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру» від 02.03.2016 № 207

Розпорядження керівника Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації від 03. 03.2021 № 04

Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги:

1. особа не подала документів або інформації, необхідних для отримання довідки про реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання;

2. подані документи є недійсними або у них міститься недостовірна інформація;

3. за довідкою про реєстрацію/зняття з реєстрації звернулась особа, яка не досягла 14-річного віку.

Інформаційна картка:

інформаційна картка

Заяви:

заява відсутня