Центр надання адміністративних
послуг у м. Лисичанську

10/03 Зняття з реєстрації місця проживання особи


Документи, які подаються адміністратору центру надання адміністративних послуг:

1. Заява

2. Паспортний документ особи

3. Військово-обліковий документ (для громадян України, які підлягають взяттю на військовий облік або перебувають на військовому обліку).

4. Стосовно дитини віком до 14 років подається також свідоцтво про народження

5. Документ про сплату адміністративного збору. У разі подання заяви представником особи, крім зазначених документів, додатково подаються: документ, що посвідчує особу представника; документ, що підтверджує повноваження особи як представника, крім випадків, коли заява подається законними представниками малолітньої дитини — батьками (усиновлювачами). Зняття з реєстрації місця проживання особи за заявою законного представника здійснюється за згодою інших законних представників. У разі реєстрації місця проживання батьків за різними адресами зняття з реєстрації місця проживання дитини, яка не досягла 14 років, разом з одним із батьків здійснюється за письмовою згодою другого з батьків у присутності особи, яка приймає заяву, або на підставі засвідченої в установленому порядку письмової згоди другого з батьків (крім випадків, коли місце проживання дитини визначено відповідним рішенням суду або рішенням органу опіки та піклування). Зняття з реєстрації місця проживання у зв’язку з вибуттям особи на постійне проживання за кордон здійснюється на підставі наданого такій особі територіальним органом ДМС або закордонною дипломатичною установою України відповідного повідомлення, зокрема про необхідність зняття з реєстрації місця проживання в Україні, яке особа або її представник подає разом із відповідною заявою. Подання заяви про зняття із задекларованого або зареєстрованого місця проживання (перебування) дитини віком до 14 років або особи, визнаної судом обмежено дієздатною або недієздатною, здійснюється одним із батьків або інших законних представників такої особи за згодою іншого з батьків чи законних представників. Зняття із зареєстрованого місця проживання дитини віком від 14 до 18 років здійснюється за згодою її батьків або інших законних представників чи одного з них, крім випадку, коли дитина, є здобувачем освіти і проживає в гуртожитку, що належить до сфери управління закладу освіти. Зняття з реєстрації місця проживання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб, стосовно яких встановлено опіку та піклування, здійснюється за погодженням з органами опіки та піклування. У разі усиновлення дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, якщо при цьому змінюється прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) дитини, зняття з реєстрації місця проживання таких дітей здійснюється за заявою органу опіки та піклування за попереднім прізвищем, власним ім’ям, по батькові (за наявності) дитини.

Платність надання адміністративної послуги:

у розмірі 1,5 відсотка прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року (37.22 грн.)
Розрахунковий рахунок:

 Рахунок – UA338999980334159879000012491; Код доходів – 22012500 «Плата за надання інших адміністративних послуг»; ЄДРПОУ одержувача: 37991110; Одержувач: ГУК у Луганській області/МТГ м. Лисичанськ, Банк одержувача: Казначейство України (ЕАП); МФО банку - 899998

Строк, протягом якого надається адміністративна послуга:

В день звернення.

Закони України:

Житловий кодекс Української РСР (введено в дію з 1 січня 1984 року Постановою Верховної Ради Української РСР від 30 червня 1983 року N 5465-X)

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР

Закон України «Про адміністративні послуги» від 06.09.2012 № 5203-VI

Сімейний кодекс України від 10.01.2002 № 2947-III

Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV

Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» від 11.12.2003 № 1382 – IV

Закон України «Про військовий обов’язок і військову службу» від 25.03.1992 № 2232 – ХІІ

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг» від 10.12.2015 № 888-VIII

Закон України «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України»

Закон України «Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні»

Нормативно-правові акти:

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру» від 02.03.2016 № 207

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних» від 07.12.2016 № 921

Постанова Кабінету Міністрів України від «Про запровадження експериментального проекту щодо спрощення проекту перевірки факту оплати адміністративних та інших послуг з використанням програмного продукту «check» 24.12.2019 № 1113

Наказ МВС України «Про затвердження Порядку провадження за заявами про оформлення документів для виїзду громадян України за кордон на постійне проживання», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 09.09.2016 за № 1241/29371 від 16.08.2016 № 816

Наказ МВС України «Про затвердження Порядку провадження в закордонних дипломатичних установах України за заявами про оформлення документів для залишення на постійне проживання за кордоном громадян України, які виїхали за кордон тимчасово», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 18.01.2018 за № 77/31529 від 22.12.2017 № 573

Розпорядження керівника Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації від 03. 03.2021 № 04

Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги:

1. Особа подала не в повному обсязі передбачені цим Законом України «Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні» документи (відомості) або документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, є недійсним

2. Відомості реєстру територіальної громади не відповідають відомостям у поданих особою документах або відомостях

3. За зняттям із зареєстрованого місця проживання звернулася дитина віком до 14 років або особа, не уповноважена на подання документів

Інформаційна картка:

інформаційна картка

Заяви:

заява+зразок заповнення