Центр надання адміністративних
послуг у м. Лисичанську

10/02-1 Реєстрація місця проживання особи


Документи, які подаються адміністратору центру надання адміністративних послуг:

1. заява;

2. Паспортний документ особи

3. Документи, що підтверджують право на проживання (перебування) в житлі, адреса якого реєструється для проживання (перебування) (відомості про житло (документи), що підтверджують право власності на житло, рішення суду, яке набрало законної сили, про надання особі права на вселення до житла, визнання за особою права користування житлом, жилим приміщенням, договір найму (піднайму, оренди) або інші документи, визначені Кабінетом Міністрів України).

4. Документи, що посвідчують особу законного представника (представника)

5. Документи, що підтверджують повноваження особи як законного представника (представника), крім випадків, якщо законними представниками дитини є її батьки чи один із батьків

6. Документ, що підтверджує сплату адміністративного збору

7. Військово-обліковий документ (для громадян України, які підлягають взяттю на військовий облік або перебувають на військовому обліку)

Платність надання адміністративної послуги:

У разі звернення особи протягом встановленого Законом строку– 37.22 грн; у разі звернення особи з порушенням встановленого Законом строку – 62.03 грн
Розрахунковий рахунок:

 Рахунок – UA338999980334159879000012491; Код доходів – 22012500 «Плата за надання інших адміністративних послуг»; ЄДРПОУ одержувача: 37991110; Одержувач: ГУК у Луганській області/МТГ м. Лисичанськ, Банк одержувача: Казначейство України (ЕАП); МФО банку - 899998

Строк, протягом якого надається адміністративна послуга:

В день звернення.

Закони України:

Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV

Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» від 11.12.2003 № 1382 – IV

Закон України «Про військовий обов’язок і військову службу» від 25.03.1992 № 2232 – ХІІ

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг» від 10.12.2015 № 888-VIII

Сімейний кодекс України від 10.01.2002 № 2947-ІІІ

Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 № 8173-Х

Цивільний кодекс України

Закон України «Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні»

Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»

Про місцеве самоврядування в Україні

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг»

Закон України «Про адміністративні послуги»

Сімейний кодекс України

Житловий кодекс Української РСР

Закон України «Про військовий обов’язок і військову службу»

Нормативно-правові акти:

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру» від 02.03.2016 № 207

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних» від 07.12.2016 № 921

Постанова Кабінету Міністрів України від «Про запровадження експериментального проекту щодо спрощення проекту перевірки факту оплати адміністративних та інших послуг з використанням програмного продукту «check» 24.12.2019 № 1113

Розпорядження керівника Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації від 03. 03.2021 № 04

Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги:

1. У Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно містяться відомості про обтяження щодо житла, яке особа реєструє як місце проживання (перебування).

2. Відомості Державного реєстру речових прав на нерухоме майно не відповідають відомостям у поданих особою документах або даних.

3. Особа подала документи або відомості, передбачені цим Законом, не в повному обсязі.

4. У поданих особою документах або відомостях містяться недостовірні відомості або подані документи є недійсними, або строк дії паспортного документа іноземця чи особи без громадянства, які на законних підставах проживають на території України, закінчився.

5. За реєстрацією місця проживання особи звернулася дитина віком до 14 років або особа, не уповноважена на подання документів.

6. Житлу, в якому особа реєструє своє місце проживання, не присвоєна адреса у встановленому порядку.

7. За адресою житла, в якому особа реєструє своє місце проживання , наявний об’єкт нерухомого майна, який не належить до житла

8. Відомості реєстру територіальної громади щодо зареєстрованого місця проживання батьків або інших законних представників дитини віком до 14 років не відповідають відомостям, наведеним у заяві (декларації), поданій стосовно цієї дитини;

9. Дані реєстру територіальної громади щодо зареєстрованого місця проживання батьків або інших законних представників дитини віком від 14 до 18 років не відповідають відомостям, наведеним у заяві (декларації), поданій цією дитиною.

Інформаційна картка:

інформаційна картка

Заяви:

заява для дорослих+зразок заповнення

заява для дитини+зразок заповнення

заява для зняття з реєстрації+зразок заповнення