Центр надання адміністративних
послуг у м. Лисичанську

31/01 Видача довідки про стаж роботи і заробітну плату на призначення (перерахунок) пенсії на пільгових умовах


Документи, які подаються адміністратору центру надання адміністративних послуг:

1. заява;

2. копія паспорта заявника (1,2 сторінка та прописка) (при наявності оригіналу);

3. копія трудової книжки (при наявності оригіналу);

4. копія довідки МСЕК (при призначенні пенсії з інвалідності) (при наявності оригіналу);

5. копія свідоцтва про смерть (при призначенні пенсії з втрати годувальника) (при наявності оригіналу).

Платність надання адміністративної послуги:

Безоплатно.

Строк, протягом якого надається адміністративна послуга:

Протягом тридцяти днів (може становити сорок п’ять днів, з обов’язковим інформуванням заявника).

Закони України:

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР

Закон України «Про Національний архівний фонд та архівні установи» від 24.12.1993 № 3814-XII

Закон України «Про інформацію» від 02.10.1992 № 2657-XII

Закон України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297-VI

Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» від 21.03.1991 № 875-XII

Закон України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 № 393/96-ВР

Нормативно-правові акти:

«Основні правила роботи державних архівів України» схвалені колегією Держкомархіву України 03.02.2004р.,протокол № 2, р. 9 п. 9.3

Наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження Правил роботи архівних установ України» від 08.04.2013 № 656/5

Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги:

1. відсутність документів на зберіганні в трудовому архіві;

2. надання недостовірних або неповних даних (назва підприємства) для виконання послуги;

3. відсутність у заяві прізвища та поштової адреси заявника.

Інформаційна картка:

інформаційна картка

Заяви:

заява+зразок заповнення