Центр надання адміністративних
послуг у м. Лисичанську

24/01 Видача рішення про передачу (надання) у власність, надання в постійне користування та оренду земельних ділянок, що перебувають у комунальній власності


Документи, які подаються адміністратору центру надання адміністративних послуг:

1. клопотання (заява) про передачу у власність, надання в постійне користування або в оренду земельних ділянок, що перебувають у комунальній власності, в якому (-ій) обов’язково вказується кадастровий номер, площа, адреса, цільове призначення земельної ділянки (земельних ділянок), вид передбачуваного права на земельну ділянку (для оренди землі зазначається термін оренди), для юридичної особи – ЄДРПОУ;

2. копія довіреності, на підставі якої інтереси одержувача адміністративної послуги представлятиме його уповноважена особа (у разі потреби), (за наявністю оригіналу);

3. документація із землеустрою у випадах наведених нижче: 3.1. у разі формування нової земельної ділянки надається проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, погоджений відповідно до вимог ст. ст. 186, 186-1 Земельного кодексу України або технічна документація із землеустрою щодо інвентаризації земель, погоджена відповідно до ст. 186 Земельного кодексу України; 3.2. у разі надання земельної ділянки із встановленням (відновлення) її меж надається технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості); 3.3. у разі надання земельної ділянки із зміною її цільового призначення надається проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки по зміні цільового призначення, погоджений відповідно до ст. ст. 186, 186-1 Земельного кодексу України; 3.4. у разі об’єднання або розподілу земельної ділянки надається технічна документація із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок, погоджена відповідно до ст. 186 Земельного кодексу України;

4. витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку (земельні ділянки), (у разі надання документації із землеустрою відповідно до підпункту 3 цього пункту);

5. витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки (у випадку надання земельної ділянки в оренду);

6. для фізичних осіб – підприємців: копія паспорту, копія довідки про присвоєння РНОКПП;

7. для громадян: копія паспорту, копія довідки про присвоєння РНОКПП;

8. для юридичних осіб: копія витягу (виписки) про державну реєстрацію, копія установчого документу, копія документа про призначення першого керівника та довідку про банківські реквізити (у випадку надання земельної ділянки в оренду);

9. копію документа про право власності на нерухоме майно (у випадку його наявності), яке розміщено на земельній ділянці та копія технічного паспорту на будівлі та споруди (у разі їх наявності).

Платність надання адміністративної послуги:

Безоплатно.

Строк, протягом якого надається адміністративна послуга:

30 календарних днів з дня реєстрації клопотання (заяви), або пізніше (див. інформаційну картку)

Закони України:

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР

Земельний кодекс України від 25.10.2001 № 2768-III

Закон України «Про оренду землі» від 06.10.1998 №161-XIV

Нормативно-правові акти:

Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги:

1. документи подані не в повному обсязі;

2. відсутність погодження технічної документації із землеустрою відповідно до вимог ст. ст. 186, 186-1 Земельного кодексу України (у разі її надання відповідно до підпункту 3 пункту 9 інформаційної картки);

3. невідповідність вимогам законів та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів.

Інформаційна картка:

інформаційна картка

Заяви:

заява+зразок заповнення(Юр)

заява+зразок заповнення(Фіз.ос)