Центр надання адміністративних
послуг у м. Лисичанську

09/01 Взяття на облік громадян за місцем проживання, які потребують поліпшення житлових умов


Документи, які подаються адміністратору центру надання адміністративних послуг:

1. заява про взяття на квартирний облік, яка підписується повнолітніми членами сім’ї, які разом проживають і бажають стати на облік;

2. довідка з БТІ про наявність / відсутність власності на заявника та членів сім’ї, які бажають стати на облік;

3. копія технічного паспорта та копія свідоцтва про право на власність, якщо квартира (будинок) належить на праві приватної власності (при наявності оригіналу);

4. копія паспорта на заявника і всіх членів сім'ї, які стоятимуть на квартирному обліку (при наявності оригіналу);

5. копія свідоцтва про народження неповнолітніх дітей (при наявності оригіналу);

6. копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків на заявника і всіх членів сім'ї, які стоятимуть на квартирному обліку (при наявності оригіналу);

7. копія свідоцтва про укладення шлюбу (при наявності оригіналу);

8. копія пенсійного посвідчення (при наявності оригіналу);

9. довідка з місця роботи заявника та повнолітніх членів сім'ї;

10. довідка з Пенсійного фонду України в м. Лисичанську (для пенсіонерів);

11. підтвердження пільги (при наявності) (більш детальний перелік пільг див. у інформаційній картці).

12. згода на збір та обробку персональних даних.

13. Внутрішньо переміщені особи, визначені у пункті 8 інформаційної картки подають такі документи: 1. копію посвідчення встановленого зразка згідно з додатком 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 1994 № 302 «Про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни», що підтверджує статус особи як члена сім’ї загиблого або інваліда війни; 2. довідку органу соціального захисту населення про перебування на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, інваліда війни з урахуванням членів сім’ї, а також члена сім’ї загиблого згідно із Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» за формою, затвердженою Мінсоцполітики; 3. копії документів, які підтверджують родинний зв’язок членів сім’ї з інвалідом війни; 4. копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи на кожного члена сім’ї загиблого або інваліда війни.

14. Внутрішньо переміщені діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, та особи з їх числа подають копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи у м.Лисичанську

Платність надання адміністративної послуги:

Безоплатно.

Строк, протягом якого надається адміністративна послуга:

Протягом 30 днів.

Закони України:

Житловий кодекс Української РСР (введено в дію з 1 січня 1984 року Постановою Верховної Ради Української РСР від 30 червня 1983 року N 5465-X)

Закон України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 № 2402-III

Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» від 13.01.2005 № 2342-IV

Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 № 796-ХIІ

Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.1993 № 3551-XII

Закон України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» від 20.10.2014 № 1706-VIІ

Нормативно-правові акти:

Правила обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, затверджені постановою Ради Міністрів УРСР і Української республіканської ради професійних спілок від 11.12.1984 №470

Рішення Лисичанської міської ради «Про внесення змін до Положення про відділ з обліку, розподілу, обміну та приватизації житла Лисичанської міської ради» від 28.04.2016 №9/147

Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги:

1. не потребує поліпшення житлових умов (забезпеченість жилою площею перевищує 6 кв.м. на одну особу);

2. виявлення в поданих документах недостовірних відомостей;

3. подання заявником неповного пакету документів;

4. не беруться на квартирний облік протягом п'яти років громадяни, які штучно погіршили житлові умови шляхом обміну займаного жилого приміщення, його псування або руйнування, відчуження придатного і достатнього за розміром для проживання жилого будинку (частини будинку), квартири, а також громадяни, у яких потреба в поліпшенні житлових умов виникла внаслідок вилучення жилого приміщення, використовуваного для одержання нетрудових доходів;

5. не беруться на квартирний облік працездатні особи, які не займаються суспільно корисною працею.

6. громадяни, які забезпечені житлом шляхом виплати грошової компенсації (у тому числі всі особи, включені у розрахунок грошової компенсації) не беруться на квартирний облік протягом п’яти років з моменту забезпечення таким житлом.

Інформаційна картка:

інформаційна картка

Заяви:

заява+зразок заповнення