Центр надання адміністративних
послуг у м. Лисичанську

11/03 Підготовка клопотання про присвоєння почесного звання «Мати-героїня»


Документи, які подаються адміністратору центру надання адміністративних послуг:

1. заява;

2. 4 копії паспорта матері (1, 2, 11 стор) (при наявності оригіналу);

3. 4 копії ідентифікаційного номеру матері (при наявності оригіналу);

4. свідоцтва про народження дітей, (4 копії кожного з пред'явленням оригіналу), у разі смерті дітей - свідоцтва про смерть (4 копії кожного з пред'явленням оригіналу);

5. згода на обробку персональних даних (оригінал та копія);

6. копії документів про освіту дітей (4 копії кожного з пред'явленням оригіналу);

7. характеристики дітей з навчального закладу, якщо дитина навчається, або з місця роботи, якщо працює (щодо кожної дитини окремо) (оригінали та по 4 копії);

8. виданий органом внутрішніх справ документ про наявність чи відсутність відомостей стосовно дітей, які перебувають на обліку правопорушників, що не досягли 18 років, у тому числі звільнених зі спеціальних виховних установ (оригінали та по 4 копії);

9. довідка про наявність або відсутність судимості в особи, яку представляють до нагородження, та кожного з дітей, яким виповнилося 14 років (оригінали та по 4 копії);

10. за наявності та за бажанням матері - копії грамот, дипломів, подяк, свідоцтв, листів для визначення внеску жінки у розвиток творчих здібностей дітей, формування в них високих духовних і моральних якостей (4 копії кожного з пред'явленням оригіналу);

11. довідка з пенсійного фонду із зазначенням загального стажу роботи матері (за наявності);

12. довідка з місця роботи матері (якщо жінка працює), або пенсійне посвідчення (1 копія з пред'явленням оригіналу);

13. характеристика з місця роботи матері;

14. характеристика з місця проживання матері;

15. документи, що підтверджують отримання матір'ю повної середньої, професійно - технічної, вищої освіти (по 1 копії за наявності) з пред'явленням оригіналу;

16. пенсійне посвідчення дітей (по 1 копії, за наявності) з пред'явленням оригіналу;

17. свідоцтва про шлюб та розірвання шлюбу (якщо діти мають різні прізвища) (по 1 копії кожного) з пред'явленням оригіналу;

18. трудова книжка матері (1 копія - всі заповнені сторінки, за наявності) з пред'явленням оригіналу;

19. акт соціально - побутового обстеження матері (від депутата міської ради);

20. автобіографія матері (про себе та про дітей, пишеться від руки розбірливим почерком).

Платність надання адміністративної послуги:

Безоплатно.

Строк, протягом якого надається адміністративна послуга:

Протягом місяця з дня надходження заяви жінки, органами місцевого самоврядування порушується клопотання про присвоєння почесного звання

Закони України:

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР

Закон України «Про адміністративні послуги» від 06.09.2012 № 5203-VI

Сімейний кодекс України від 10.01.2002 № 2947-III

Указ Президента України «Про почесні звання України» від 29.06.2001 № 476/2001

Нормативно-правові акти:

Положення про відділ у справах сім’ї, молоді та спорту Лисичанської міської ради (затверджено рішенням Лисичанської міської ради від 08.12.2010 № 3/45)

Положення про Координаційну раду з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитдку та протидії торгівлі людьми (рішення виконкому ві 18.09.2012 № 526)

Про затвердження переліку документів для присвоєння почесного звання України «Мати-героїня» (рішення виконкому від 10.09.2013 № 386)

Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги:

1. якщо жінка не народила та не виховала до восьмирічного віку п'ятьох і більше дітей, у тому числі дітей, усиновлених у встановленому законодавством порядку;

2. документи подано не в повному обсязі;

3. нездобуття дітьми повної середньої освіти;

4. неналежний догляд за дітьми;

5. недостатня увага у вихованні дітей;

6. наявність у матері або дітей притягнень до кримінальної відповідальності.

Інформаційна картка:

інформаційна картка

Заяви:

заява