Центр надання адміністративних
послуг у м. Лисичанську

11/03 Підготовка клопотання про присвоєння почесного звання «Мати-героїня»


Документи, які подаються адміністратору центру надання адміністративних послуг:

1. заява;

2. копія паспорта громадянина України, копія паспортного документа іноземця та документа, що підтверджує місце перебування чи проживання іноземця або особи без громадянства на території України на законних підставах (4 завірені екз.);

3. копії свідоцтв про народження дітей (4 завірені екз.);

4. копії документів про освіту дітей (4 завірені екз.);

5. характеристики дітей з навчального закладу, якщо дитина навчається, або з місця роботи, якщо працює (щодо до кожної дитини окремо) (із зазначенням дати документа: число, місяць, рік, штамп, печатка та/або бланк із підписом та печаткою) (1 оригінал та 3 завірені копії, що до кожної дитини окремо);

6. виданий органом внутрішніх справ документ про наявність чи відсутність відомостей стосовно дітей, які перебувають на обліку правопорушників, що не досягли 18 років, у тому числі звільнених зі спеціальних виховних установ (1 оригінал та 3 завірені копії, що до кожної дитини окремо);

7. довідка про наявність або відсутність судимості в особи, яку представляють до нагородження, та в кожного з дітей, яким виповнилось 14 років (1 оригінал та 3 завірені копії, що до кожного окремо);

8. за наявності та бажанням матері-копії грамот, дипломів, подяк, свідоцтв, листів для визначення внеску жінки у розвиток творчих здібностей дітей, формування в них високих духовних і моральних якостей (4 завірені екз., що до кожного документа окремо);

9. копії свідоцтв про смерть дітей (за наявності) (4 завірені екз., що до кожної дитини окремо);

10. автобіографія матері із додаванням підтверджуючих документів (див. інформаційну картку);

11. згода на збір та обробку персональних даних.

12. Документи розкладаються у чотири файли в послідовності, що зазначена у переліку.

Платність надання адміністративної послуги:

Безоплатно.

Строк, протягом якого надається адміністративна послуга:

Протягом місяця з дня надходження заяви,органами місцевого самоврядування порушується клопотання про присвоєння почесного звання.

Закони України:

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР

Закон України «Про адміністративні послуги» від 06.09.2012 № 5203-VI

Сімейний кодекс України від 10.01.2002 № 2947-III

Указ Президента України «Про почесні звання України» від 29.06.2001 № 476/2001

Закон України «Про державні нагороди України» від 16.03.2000 № 1549-ІІІ

Нормативно-правові акти:

Положення про відділ у справах сім’ї, молоді та спорту Лисичанської міської ради (затверджено рішенням Лисичанської міської ради від 08.12.2010 № 3/45)

Нагородний лист для представлення до відзначення державною нагородою України, затверджений комісією державних нагород та геральдики при Президентові України від 17.03.2003

Положення про Координаційну раду з питань сім’ї, ґендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми (затверджене рішенням виконавчого комітету від 07.02.2017 №69)

Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги:

1. якщо жінка не народила та не виховала до восьмирічного віку п'ятьох і більше дітей, у тому числі дітей, усиновлених у встановленому законодавством порядку;

2. документи подано не в повному обсязі;

3. нездобуття дітьми повної середньої освіти;

4. неналежний догляд за дітьми;

5. недостатня увага у вихованні дітей;

6. наявність у матері або дітей притягнень до кримінальної відповідальності.

Інформаційна картка:

інформаційна картка

Заяви:

заява