Центр надання адміністративних
послуг у м. Лисичанську

26/68 Порушення клопотання про присвоєння почесного звання України «Мати-героїня»


Документи, які подаються адміністратору центру надання адміністративних послуг:

1. заява жінки;

2. копія паспорта громадянина України, копія паспортного документ іноземця та документ, що підтверджує місце перебування чи проживання іноземця або особи без громадянства на території України на законних підставах;

3. копії свідоцтв про народження дітей;

4. копії документів про освіту дітей;

5. характеристики дітей з навчального закладу, якщо дитина навчається, або з місця роботи, якщо працює (щодо до кожної дитини окремо);

6. виданий органом внутрішніх справ документ про наявність чи відсутність відомостей стосовно дітей, які перебувають на обліку правопорушників, що не досягли 18 років, у тому числі звільнених зі спеціальних виховних установ;

7. довідка про наявність або відсутність судимості в особи, яку представляють до нагородження, та в кожного з дітей, яким виповнилось 14 років;

8. довідка про місце проживання або місце перебування кожної дитини із зазначенням адреси житла, за наявності та бажанням матері - копії грамот, дипломів, подяк, свідоцтв, листів для визначення внеску жінки у розвиток творчих здібностей дітей, формування в них високих духовних і моральних якостей;

9. у випадках смерті дітей – документи, що підтверджують причини, обставини та дати смерті дітей.

Платність надання адміністративної послуги:

Безоплатно.

Строк, протягом якого надається адміністративна послуга:

Протягом місяця з дати надходження заяви

Закони України:

Сімейний кодекс України від 10.01.2002 № 2947-III

Указ Президента України «Про почесні звання України» від 29.06.2001 № 476/2001

Закон України «Про державні нагороди України» від 16.03.2000 № 1549-ІІІ

Нормативно-правові акти:

Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги:

1. надано не повний пакет документів.

Інформаційна картка:

інформаційна картка

Заяви:

заява