Центр надання адміністративних
послуг у м. Лисичанську

26/67 Установлення статусу, видача посвідчень батькам багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї


Документи, які подаються адміністратору центру надання адміністративних послуг:

1. Заява, одного з батьків для оформлення посвідчення батьків багатодітної сім’ї та посвідчення дитини з багатодітної сім’ї, за формою, затвердженою Мінсоцполітики України;

2. одна фотокартка (кольорова або чорно-біла) розміром 30Х40 мм;

3. у разі народження дитини або навчання особи віком від 18 до 23 років за денною формою навчання за межами України - копія свідоцтва про народження дитини або довідки із закладу освіти

4. у разі реєстрації повторного шлюбу та проживання із дітьми від попереднього шлюбу – документи, що підтверджують факт виховання дитини одним із батьків (копія рішення суду із зазначенням місця проживання дитини з одним із батьків після розірвання шлюбу; копія рішення суду про позбавлення батька чи матері батьківських прав, визнання батька чи матері недієздатним (недієздатною), безвісті відсутнім (відсутньою); копія свідоцтва про смерть батька чи матері, копія свідоцтва про народження дитини у разі внесення змін у зв’язку з усиновленням);

5. у разі продовження строку дії посвідчення, якщо дитина навчається за денною формою навчання у закладі загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти – довідка про підтвердження зарахування до закладу освіти або про переведення на наступний курс навчання в межах відповідної програми підготовки (інформація підтверджується заявником кожного семестру, до закінчення закладу освіти, але не довше ніж до досягнення особою 23 років);

6. свідоцтва про народження дітей;

7. свідоцтво про шлюб (не стосується батьків, які перебувають у шлюбі);

8. копії сторінок паспорта громадянина України кожного з батьків;

9. посвідки на постійне місце проживання батьків, якщо вони є іноземцями або особами без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах.

Платність надання адміністративної послуги:

Безоплатно.

Строк, протягом якого надається адміністративна послуга:

Протягом 10 робочих днів після подання документів

Закони України:

Закон України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 № 2402-III

Нормативно-правові акти:

Постанова Кабінету Міністрів України від 02.03.2010 № 209 «Деякі питання виготовлення і видачі посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім’ї»

Наказ Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 29.06.2010 № 1947 «Про затвердження Інструкції про порядок видачі посвідчень батьків та дитини багатодітної сім’ї»

Наказ Міністерства України у справах сім’ї, молоді і спорту від 13.08.2008 № 3337 «Про єдиний облік багатодітних сімей в Україні»

наказ Міністерства соціальної політики України від 18.05.2021 № 253 «Про затвердження форми заяви для оформлення посвідчення батьків багатодітної сім’ї та посвідчення дитини з багатодітної сім’ї», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09.08.2021 за № 1041/36663

Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги:

1. подання документів не в повному обсязі;

2. відсутність підстав для подовження дії посвідчень батьків та дітей з багатодітних сімей.

Інформаційна картка:

інформаційна картка

Заяви:

заява