Центр надання адміністративних
послуг у м. Лисичанську

38/01 Обмін або видача в зв’язку з втратою (викраденням) посвідчення водія на право керування транспортними засобами


Документи, які подаються адміністратору центру надання адміністративних послуг:

1. заява;

2. паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України, посвідку на постійне проживання, посвідку на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист;

3. копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (у разі його відсутності у відповідних базах даних МВС) (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);

4. документ, що підтверджує зміну персональних даних особи (за потреби);

5. оригінал та ксерокопія документу (довідки) про факт крадіжки або заяву про втрату (у разі втрати);

6. дійсна на дату подання документів медична довідка встановленого зразка, що підтверджує допущення до керування транспортними засобами відповідних категорій;

7. платіжні документи (платіжні доручення, квитанції) з кодом проведеної операції або відміткою банку, відділення поштового зв’язку або код проведеної операції (реквізити платежу) про внесення плати в будь-якій формі, який можливо перевірити за допомогою державного сервісу перевірки квитанцій за адресою: https://chek.gov.ua/

Платність надання адміністративної послуги:

Безкоштовно (відшкодовується лише вартість бланкової продукції).
Розрахунковий рахунок:

 Рахунок - UA588201720355139001000158942 ЄДРПОУ одержувача – 43611839 Одержувач – ЦНАП м. Лисичанськ Банк одержувача - Держказначейська служба України, м. Київ ГУДКСУ у Луганській області Сума – 243,00 - Обмін національного посвідчення водія (без складання іспитів) Призначення платежу - *;174412;1411005;1;РНОКПП платника; *ПІБ повністю українською мовою.

Строк, протягом якого надається адміністративна послуга:

До 5 робочих днів з дня подання необхідних документів.

Закони України:

Закон України «Про адміністративні послуги» від 06.09.2012 № 5203-VI

Закон України «Про дорожній рух» від 30.06.1993 № 3353-XII

Закон України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» від 20.11.2012 № 5492 –VІ

Нормативно-правові акти:

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції та Державної міграційної служби, і розміру плати за їх надання» від 04.06.2007 № 795

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження зразків національних та міжнародного посвідчень водіїв і документів, необхідних для реєстрації транспортних засобів» від 31.01.1992 № 47

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами» від 08.05.1993 № 340

Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання надання підрозділами Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції та Державної міграційної служби платних послуг» від 26.10.2011 № 1098

Наказ Міністерства внутрішніх справ України «Про затвердження деяких нормативно-правових актів, що регламентують порядок підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів у закладах, що проводять таку діяльність, їх державну акредитацію та атестацію спеціалістів, а також допуску громадян до керування транспортними засобами, видачі (обміну) посвідчень водія» від 07.12.2009 № 515

Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги:

1. cуб’єкт звернення не подав (або подав не в повному обсязі) документи;

2. суб’єкт звернення подав документи, що містять недостовірні відомості;

3. стосовно суб’єкта звернення в поданих ним документах або Єдиному державному демографічному реєстрі відсутні відомості щодо реєстрації місця його проживання;

4. суб’єкт звернення перебуває в розшуку (про виявлення таких осіб працівники територіального сервісного центру МВС негайно інформують Національну поліцію).

Інформаційна картка:

інформаційна картка

Заяви:

заява створюється засобами програмного забезпечення