Центр надання адміністративних
послуг у м. Лисичанську

39/01 Комплексна послуга єМАЛЯТКО (державна реєстрація народження дитини та її походження; призначення державної допомоги при народженні дитини; реєстрації дитини у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків; внесення інформації про новонароджену дитину до Єдиного державного демографічного реєстру з присвоєнням унікального номера запису в ньому)


Документи, які подаються адміністратору центру надання адміністративних послуг:

1. заява встановленої форми;

2. Для державної реєстрації народження дитини та її походження, реєстрації дитини у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків: 1. Паспорт громадянина України обох батьків. 2. Документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків обох батьків. 3. Свідоцтво про шлюб. 4. Медичне свідоцтво про народження (форма № 103/о) або електронний медичний висновок.

3. Для внесення інформації про новонароджену дитину до Єдиного державного демографічного реєстру з присвоєнням унікального номера запису в ньому: Відомості про присвоєння унікального номера запису одному з батьків.

4. Для призначення державної допомоги при народженні дитини: Розрахунковий рахунок заявника у форматі (ІВАN), на який будуть зараховані кошти.

Платність надання адміністративної послуги:

Безоплатно.

Строк, протягом якого надається адміністративна послуга:

Від 1 до 10 днів з дня надходження пакета документів (більш детальну інформацію див. у інформаційній картці).

Закони України:

Закон України «Про адміністративні послуги» від 06.09.2012 № 5203-VI

Закон України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 № 2402-III

Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV

Сімейний кодекс України від 10.01.2002 № 2947-ІІІ

Закон України «Про громадянство України» від 18.01.2001 № 2235-ІІІ

Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» від 01.07.2010 №2398-VI

Закон України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми» від 21.11.1992 №2811-XII

Податковий кодекс України від 02.12.2010 №2755-VI

Нормативно-правові акти:

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг» від 16.05.2014 № 523-р

Декрет Кабінету Міністрів України «Про державне мито» від 21.01.1993 N 7-93

Наказ Міністерства внутрішніх справ України «Про затвердження зразка заяви-анкети для внесення інформації до Єдиного державного демографічного реєстру» № 1279 від 26.11.2014

Постанова Кабінету Міністрів України «Про реалізацію експериментального проекту щодо створення сприятливих умов для реалізації прав дитини» від 10.07.2019 № 691

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян» від 22.08.2007 №1064

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми» від 27.12.2001 №1751

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного демографічного реєстру та надання з нього інформації, взаємодії між уповноваженими суб’єктами, а також здійснення ідентифікації та верифікації» від 18.10.2017 №784

Наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні» від 18.10.2000 №52/5

Наказ Міністерства соціальної політики України «Про затвердження форми Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг» від 21.04.2015 №441

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України «Про затвердження Інструкції щодо порядку оформлення і ведення особових справ отримувачів усіх видів соціальної допомоги» від 19.09.2006 №345

Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків» від 29.09.2017 №822

Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги:

1. надання послуги суперечить вимогам законодавства України;

2. заява подана недієздатною особою або особою, яка не має необхідних для цього повноважень;

3. у разі надання заявником помилкових або недостовірних відомостей.

Інформаційна картка:

інформаційна картка

Заяви:

заява формується адміністратором за допомогою програмних засобів Єдиного державного веб-порталу електронних послуг