Центр надання адміністративних
послуг у м. Лисичанську

09/03 Видача ордера на службове жиле приміщення


Документи, які подаються адміністратору центру надання адміністративних послуг:

1. довідка з БТІ про наявність / відсутність власності на заявника та членів родини заявника;

2. договір найму службового житла в домах державного і комунального житлового фонду;

3. договір між адміністрацією підприємства і працівником про порядок користування службовим житлом;

4. наказ адміністрації підприємства про виділення службового житлового приміщення;

5. акт з КП ЛЖЕК про технічний стан квартири, на яку буде видаватись ордер;

6. довідка з відділу кадрів про займану посаду;

7. копії паспортів (1-2, 11-13 стор.) та свідоцтв про народження (коли в сім'ї є неповнолітні діти). При собі мати оригінали документів.

8. заява на першого керівника підприємства (установи, організації) про надання службового приміщення, узгоджена керівником підприємства;

9. письмова згода на проживання у житловому приміщенні членів родини заявника (може бути зазначена в договорі найму житла або в заяві).

10. довіреність від керівника підприємства;

11. згода на збір та обробку персональних даних.

Платність надання адміністративної послуги:

Безоплатно.

Строк, протягом якого надається адміністративна послуга:

Протягом 30 днів.

Закони України:

Житловий кодекс Української РСР (введено в дію з 1 січня 1984 року Постановою Верховної Ради Української РСР від 30 червня 1983 року N 5465-X)

Нормативно-правові акти:

постанова Ради Міністрів Української РСР «Про службові жилі приміщення» від 4 лютого 1988 р. N 37

Розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації м. Лисичанська «Про затвердження По-ложення про відділ з обліку, розподілу, обміну та приватизації житла» від 09.09.2020 № 298

Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги:

1. не надані оригінали документів щодо всіх членів сім'ї, включених в ордер;

2. відсутність громадянина у Переліку категорій робітників, яким може бути надано службові жилі приміщення, встановленого законодавством;

3. виявлення в поданих документах недостовірних відомостей;

4. подання заявником неповного пакету документів.

Інформаційна картка:

інформаційна картка

Заяви:

заява відсутня