Центр надання адміністративних
послуг у м. Лисичанську

24/08 Видача розпорядження про внесення змін до договору оренди землі


Документи, які подаються адміністратору центру надання адміністративних послуг:

1. клопотання (заява) про внесення змін до договору оренди землі (подається від двох сторін (орендаря та майбутнього орендаря) у випадку необхідності змін в договір оренди землі щодо зміни сторони орендаря), в якому (якій) обов’язково вказується зміст змін до договору оренди землі, реквізити договору оренди землі, кадастровий номер, площа, адреса, цільове призначення земельної ділянки (земельних ділянок), підстави внесення змін до договору оренди землі, для юридичної особи – ЄДРПОУ;

2. копія довіреності, на підставі якої інтереси одержувача адміністративної послуги представлятиме його уповноважена особа (у разі потреби), (за наявністю оригіналу);

3. витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку (земельні ділянки), який повинен містити актуальну інформацію, яка відповідає нормативно-правовим актам, а саме: щодо адреси земельної ділянки; кадастрового номеру земельної ділянки; категорії та цільового призначення земельної ділянки відповідно до Класифікації видів цільового призначення земель (КВЦПЗ); коду КВЦПЗ; виду використання земельної ділянки, з урахуванням інформації про право власності на нерухоме майно у випадку його розміщення на земельній ділянці; форми власності та виду використання по земельній ділянці;

4. витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки (у разі необхідності змін в договір оренди землі щодо нормативної грошової оцінки землі);

5. для громадян - копія паспорту, копія довідки про присвоєння РНОКПП;

6. для фізичних осіб – підприємців: копія паспорту, копія довідки про присвоєння РНОКПП;

7. для юридичних осіб: копія установчого документу та довідку про банківські реквізити;

8. копію документа про право власності на нерухоме майно (у випадку його наявності), яке розміщено на земельній ділянці та копія технічного паспорту на будівлі та споруди (у разі їх наявності).

9. інші копії документів які є підставою для внесення змін в договір оренди землі.

Платність надання адміністративної послуги:

Безоплатно.

Строк, протягом якого надається адміністративна послуга:

До 30 календарних днів з дня надходження пакета документів.

Закони України:

Земельний кодекс України від 25.10.2001 № 2768-III

Закон України «Про оренду землі» від 06.10.1998 №161-XIV

Закон України «Про військово-цивільні адміністрації» від 03.02.2015 № 141-VIII

Нормативно-правові акти:

Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги:

1. надання неповного пакету документів;

2. зазначення у Витязі з Державного земельного кадастру про земельну ділянку (земельні ділянки) інформації що не відповідає нормативно-правовим актам;

3. невідповідність вимогам законів та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів.

Інформаційна картка:

інформаційна картка

Заяви:

заява+зразок заповнення(Фіз.ос)

заява+зразок заповнення(Юр.)