Центр надання адміністративних
послуг у м. Лисичанську

24/08 Видача рішення про внесення змін до договору оренди землі


Документи, які подаються адміністратору центру надання адміністративних послуг:

1. клопотання (заява) про внесення змін до договору оренди землі (подається від двох сторін (орендаря та майбутнього орендаря) у випадку необхідності змін в договір оренди землі щодо зміни сторони орендаря), в якому (якій) обов’язково вказується зміст змін до договору оренди землі, реквізити договору оренди землі, кадастровий номер, площа, адреса, цільове призначення земельної ділянки (земельних ділянок), підстави внесення змін до договору оренди землі, для юридичної особи – ЄДРПОУ;

2. копія довіреності, на підставі якої інтереси одержувача адміністративної послуги представлятиме його уповноважена особа (у разі потреби), (за наявністю оригіналу);

3. витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку (у випадку відсутності відомостей про договір оренди землі у ДРРП);

4. витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки (у разі необхідності змін в договір оренди землі щодо нормативної грошової оцінки землі);

5. для громадян - копія паспорту, копія довідки про присвоєння РНОКПП;

6. для фізичних осіб – підприємців: копія паспорту, копія довідки про присвоєння РНОКПП;

7. для юридичних осіб: копія витягу (виписки) про державну реєстрацію, копія установчого документу, копія документа про призначення першого керівника та довідку про банківські реквізити (у випадку надання земельної ділянки в оренду);

8. копію документа про право власності на нерухоме майно (у випадку його наявності), яке розміщено на земельній ділянці та копія технічного паспорту на будівлі та споруди (у разі їх наявності).

9. інші копії документів які є підставою для внесення змін в договір оренди землі.

Платність надання адміністративної послуги:

Безоплатно.

Строк, протягом якого надається адміністративна послуга:

30 календарних днів з дня реєстрації клопотання (заяви), або пізніше (див. інформаційну картку)

Закони України:

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР

Земельний кодекс України від 25.10.2001 № 2768-III

Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV

Закон України «Про оренду землі» від 06.10.1998 №161-XIV

Нормативно-правові акти:

Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги:

1. надання неповного пакету документів;

2. невідповідність вимогам законів та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів.

Інформаційна картка:

інформаційна картка

Заяви:

заява+зразок заповнення(Фіз.ос)

заява+зразок заповнення(Юр.)