Центр надання адміністративних
послуг у м. Лисичанську

14/02 Видача «Єдиного квитка»


Документи, які подаються адміністратору центру надання адміністративних послуг:

1. письмове клопотання адміністрації закладу;

2. довідка з навчального закладу, де навчається дитина;

3. фото дитини 1,5 см х 2 см;

4. довіреність, яка видана директором навчального закладу (у разі подання документів уповноваженою особою).

Платність надання адміністративної послуги:

Безоплатно.

Строк, протягом якого надається адміністративна послуга:

Протягом 1 робочого дня з дня надходження пакета документів.

Закони України:

Закон України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 № 2402-III

Закон України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей» від 07.02.2007 № 609-V

Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» від 13.01.2005 № 2342-IV

Сімейний кодекс України від 10.01.2002 № 2947-III

Нормативно-правові акти:

Постанова Кабінету Міністрів України «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків» від 05.04.1994 № 266

Наказ МОН України «Про затвердження Інструкції про виготовлення і правила користування Єдиним квитком для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» від 19.06.1996 № 216

Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги:

1. відсутність статусу дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування.

Інформаційна картка:

інформаційна картка

Заяви:

заява відсутня