Центр надання адміністративних
послуг у м. Лисичанську

37/04-2 Зміна адреси об'єкту нерухомого майна у населених пунктах Лисичанської територіальної громади


Документи, які подаються адміністратору центру надання адміністративних послуг:

1. заява власника (співвласників) закінченого будівництвом об’єкта про зміну адреси із зазначенням прізвища, імені, по батькові власника (співвласників) та реєстраційного номера облікової картки платника податків (за наявності) - для фізичної особи або найменування та ідентифікаційного коду юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України - для юридичної особи, відомостей про адресу, ідентифікатор закінченого будівництвом об’єкта (для об’єктів, яким присвоєно ідентифікатор до подання заяви), реєстраційного номера об’єкта нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (у разі якщо право власності на об’єкт зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно)

2. документ, що посвідчує право власності на об’єкт нерухомого майна до його об’єднання, поділу або виділення частки, - у разі, якщо право власності на об’єкт не зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно

3. копія договору про поділ спільного майна, договір про виділ у натурі частки із спільного майна або відповідне рішення суду - у разі, якщо об’єкт перебуває у спільній власності

4. документ, що засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта (крім випадків, якщо об’єкт нерухомого майна створюється шляхом поділу, об’єднання або виділення без проведення будівельних робіт, що відповідно до законодавства потребують отримання дозволу на їх проведення), - у разі, якщо відомості про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта не внесено до Реєстру будівельної діяльності

5. технічний паспорт на новостворений об’єкт нерухомого майна - у разі, якщо технічний паспорт створений без використання Реєстру будівельної діяльності

6. копія документа, що посвідчує особу заявника, - у разі подання документів поштовим відправленням

7. копія документа, що засвідчує повноваження представника, - у разі подання документів представником поштовим відправленням або в електронній формі

8. Копії документів, що подаються для зміни адреси об’єкта нерухомого майна, засвідчуються заявником (його представником).

Платність надання адміністративної послуги:

Безоплатно.

Строк, протягом якого надається адміністративна послуга:

5 робочих днів з дня реєстрації заяви з необхідним пакетом документів

Закони України:

Ст. 1 Закону України «Про військово-цивільні адміністрації»

ст. 26.1-26.5 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 № 3038-VI

Нормативно-правові акти:

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку присвоєння адрес об’єктам будівництва, об’єктам нерухомого майна» від 07.07.2021 №690

Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги:

1. подання неповного пакета документів

2. виявлення неповних або недостовірних відомостей у поданих документах, що підтверджено документально визначених пунктом 9 Інформаційної картки

3. подання заяви особою, яка не є власником (співвласником) об’єкта нерухомого майна, щодо якого подано заяву про зміну адреси, або його (їх) представником

4. подання заяви до органу з присвоєння адреси, який не має повноважень приймати рішення про присвоєння адреси на відповідній території

5. подання документів з порушенням вимог, визначених ст. 26.1 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», є підставою для залишення таких документів без розгляду та повернення їх заявнику.

Інформаційна картка:

інформаційна картка

Заяви:

заява+зразок заповнення