Центр надання адміністративних
послуг у м. Лисичанську

37/04-1 Присвоєння, коригування адреси об’єкту нерухомого майна у населених пунктах Лисичанської територіальної громади


Документи, які подаються адміністратору центру надання адміністративних послуг:

1. Для присвоєння адреси: 1) заява про присвоєння адреси щодо об’єкта будівництва або закінченого будівництвом об’єкта із зазначенням прізвища, імені, по батькові заявника та реєстраційного номера облікової картки платника податків (за наявності) - для фізичної особи або найменування та ідентифікаційного коду юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України - для юридичної особи; 2) копія документа, що посвідчує право власності або користування земельною ділянкою, на якій споруджується (споруджено) об’єкт (крім випадків, встановлених Кабінетом Міністрів України в Порядку присвоєння адрес), - у разі, якщо право власності або користування земельною ділянкою не зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно; 3) генеральний план об’єкта будівництва (у разі спорудження об’єкта на підставі проектної документації на будівництво) - у разі подання заяви про присвоєння адреси щодо об’єкта будівництва; 4) копія документа, що дає право на виконання будівельних робіт, - у разі подання заяви про присвоєння адреси щодо об’єкта будівництва (якщо відомості про такий документ не внесено до єдиного реєстру документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів); 5) копія документа, що засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта, - у разі подання заяви про присвоєння адреси щодо закінченого будівництвом об’єкта (якщо відомості про такий документ не внесено до єдиного реєстру документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів); 6) копія документа, що посвідчує особу заявника, - у разі подання документів поштовим відправленням або в електронній формі; 7) копія документа, що засвідчує повноваження представника, - у разі подання документів представником поштовим відправленням або в електронній формі.

2. Копії документів, що подаються для присвоєння адреси, засвідчуються замовником (його представником).

3. Для коригування адреси щодо об’єкта будівництва: 1) генеральний план об’єкта будівництва (у разі спорудження об’єкта на підставі проектної документації на будівництво) - у разі подання заяви про коригування адреси щодо об’єкта будівництва; 2) копія документа, що посвідчує особу заявника, - у разі подання документів поштовим відправленням або в електронній формі; 3) копія документа, що засвідчує повноваження представника, - у разі подання документів представником поштовим відправленням або в електронній формі.

4. Копії документів, що подаються для коригування адреси щодо об’єкта будівництва, засвідчуються замовником (його представником).

Платність надання адміністративної послуги:

Безоплатно.

Строк, протягом якого надається адміністративна послуга:

5 робочих днів з дня реєстрації заяви з необхідним пакетом документів

Закони України:

Ст. 1 Закону України «Про військово-цивільні адміністрації»

ст. 26.1 - 26.5 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 № 3038-VI

Нормативно-правові акти:

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку присвоєння адрес об’єктам будівництва, об’єктам нерухомого майна» від 07.07.2021 №690

Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги:

1. подання неповного пакета документів

2. виявлення неповних або недостовірних відомостей у поданих документах, що підтверджено документально визначених пунктом 9 Інформаційної картки

3. подання заяви особою, яка не є власником (співвласником) об’єкта нерухомого майна, щодо якого подано заяву про зміну адреси, або його (їх) представником

4. подання заяви до органу з присвоєння адреси, який не має повноважень приймати рішення про присвоєння адреси на відповідній території

5. подання документів з порушенням вимог, визначених ст. 26.1 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», є підставою для залишення таких документів без розгляду та повернення їх заявнику

6. подання заяви особою, яка не є замовником, або його представником

Інформаційна картка:

інформаційна картка

Заяви:

заява+зразок заповнення