Центр надання адміністративних
послуг у м. Лисичанську

10/41 Внесення змін до інформації про особу у Реєстрі Лисичанської територіальної громади


Документи, які подаються адміністратору центру надання адміністративних послуг:

1. заява (в усній формі);

2. документ, до якого вносяться відомості про місце проживання (паспорт громадянина України, тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист);

3. для осіб, які мають паспорт у формі картки: витяг з Єдиного державного демографічного реєстру або довідка (додаток 13);

4. свідоцтво про народження (якщо дитина не досягла 14-річного віку);

5. документ(ти), що підтверджують зміну інформації про особу.

6. у разі подання заяви представником особи додатково подаються: - документ, що посвідчує особу представника; - документ, що підтверджує повноваження особи як представника, посвідчений в установленому законом порядку; - документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника (батьки, опікун, піклувальник).

Платність надання адміністративної послуги:

Безоплатно.

Строк, протягом якого надається адміністративна послуга:

У день безпосереднього звернення особи та подання особою або її представником документів.

Закони України:

Житловий кодекс Української РСР (введено в дію з 1 січня 1984 року Постановою Верховної Ради Української РСР від 30 червня 1983 року N 5465-X)

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР

Закон України «Про адміністративні послуги» від 06.09.2012 № 5203-VI

Сімейний кодекс України від 10.01.2002 № 2947-III

Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV

Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» від 11.12.2003 № 1382 – IV

Нормативно-правові акти:

Рішення Лисичанської міської ради «Про визначення органів реєстрації та внесення змін до штатного розпису» від 22.02.2016 №7/92

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру» від 02.03.2016 № 207

Рішення виконавчого комітету Лисичанської міської ради «Про запровадження в дію електронного реєстру територіальної громади» від 23.03.2017 №141

Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги:

1. особа не подала документів або інформації, необхідних для внесення змін до інформації про особу, що міститься у Реєстрі територіальної громади міст Лисичанськ, Новодружеськ, Привілля;

2. подані документи є недійсними або у них міститься недостовірна інформація;

3. для внесення змін звернулась особа, яка не досягла 14-річного віку.

Інформаційна картка:

інформаційна картка

Заяви:

заява відсутня