Центр надання адміністративних
послуг у м. Лисичанську

09/01-3 Взяття на квартирний облік внутрішньо переміщених осіб з числа учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та членів їх сімей, а також членів сімей загиблих


Документи, які подаються адміністратору центру надання адміністративних послуг:

1. заява про взяття на квартирний облік, яка підписується повнолітніми членами сім’ї, які бажають стати на облік;

2. копія паспорта заявника та всіх членів сім’ї, які стоятимуть на квартирному обліку;

3. копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків на заявника і всіх членів сім’ї, які стоятимуть на квартирному обліку;

4. довідка з місця роботи / навчання заявника та повнолітніх членів сім’ї;

5. копія пенсійного посвідчення (при наявності);

6. довідка з Пенсійного фонду України в м. Лисичанську (для пенсіонерів);

7. копія довідки про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення або копію довідки про безпосередню участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України за формами згідно з додатками 1 і 4 до Порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 413;

8. копія посвідчення встановленого зразка згідно з додатком 2 до постанови Кабінету Міністрів України «Про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни» від 12 травня 1994 № 302;

9. копії документів, які підтверджують родинний зв’язок членів сім’ї особи з інвалідністю внаслідок війни або учасника бойових дій (копія свідоцтва про народження неповнолітніх дітей, копія свідоцтва про укладення шлюбу та ін.);

10. копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи на кожного члена сім’ї загиблого або особи з інвалідністю внаслідок війни, або учасника бойових дій;

11. копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (виданої згідно з Порядком оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 № 509);

12. Членами сімей осіб, визначених у абзаці чотирнадцятому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та особами з інвалідністю I-II групи, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності, визначеними пунктом 10 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», які є внутрішньо переміщеними особами, крім документів, зазначених у цьому пункті, додатково надається копія довідки, видана органом соціального захисту населення, в якому зазначена категорія осіб перебуває на обліку в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб, про наявність цих осіб або членів їх сім’ї у: 1) переліку осіб, які під час участі в масових акціях громадського протесту отримали тілесні ушкодження (тяжкі, середньої тя-жкості, легкі), затвердженому наказом МОЗ; 2) списку осіб, смерть яких пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 р., затвердженому Мінсоцполітики; у разі наявності житлового приміщення, яке зруйноване або стало непридатним для проживання внаслідок збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, розташоване в інших регіонах, ніж тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі, додається копія акта обстеження технічного стану житлового приміщення (будинку, квартири) (далі – акт технічного стану), складеного комісією, утвореною міською радою, за формою згідно з додатком до Порядку надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 505;

13. КОПІЇ ДОКУМЕНТІВ НАДАЮТЬСЯ ЗАЯВНИКОМ ПРИ НАЯВНОСТІ ОРИГІНАЛІВ.

14. згода на збір та обробку персональних даних.

Платність надання адміністративної послуги:

Безоплатно.

Строк, протягом якого надається адміністративна послуга:

Протягом 30 днів з дня надходження пакета документів.

Закони України:

Житловий кодекс Української РСР (введено в дію з 1 січня 1984 року Постановою Верховної Ради Української РСР від 30 червня 1983 року N 5465-X)

Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.1993 № 3551-XII

Нормативно-правові акти:

Правила обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, затверджені постановою Ради Міністрів УРСР і Української республіканської ради професійних спілок від 11.12.1984 №470

Постанова Кабінету Міністрів України «Питання забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України» від 18.04.2018 № 280

Розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації м. Лисичанська «Про затвердження По-ложення про відділ з обліку, розподілу, обміну та приватизації житла» від 09.09.2020 № 298

Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги:

1. не потребує поліпшення житлових умов (забезпеченість жилою площею перевищує 6 кв.м. на одну особу);

2. виявлення в поданих документах недостовірних відомостей;

3. подання заявником неповного пакету документів;

4. внутрішньо переміщена особа, яка захищала незалежність, суверенітет та територіаль-ну цілісність України, володіє майновими правами чи правом власності на нерухоме майно, що відповідає житловим нормам, яке розташоване в населених пунктах на підкон-трольній Україні території (крім житлового приміщення, яке зруйноване або стало не-придатним для проживання внаслідок прове-дення антитерористичної операції або за-ходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної аг-ресії Російської Федерації), або таке неру-хоме майно було відчужено протягом останніх п’яти років, що передують даті подання заяви про призначення грошової компенсації;

5. громадяни, які забезпечені житлом шляхом виплати грошової компенсації (у тому числі всі особи, включені у розрахунок грошової компенсації) не беруться на квартирний облік протягом п’яти років з моменту забезпечення таким житлом.

Інформаційна картка:

інформаційна картка

Заяви:

заява