Центр надання адміністративних
послуг у м. Лисичанську

09/01-2 Взяття на квартирний облік дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, в тому числі дітей та осіб зазначеної категорії, які перебувають на обліку внутрішньо переміщених осіб у м. Лисичанську


Документи, які подаються адміністратору центру надання адміністративних послуг:

1. заява (якщо заявник є неповнолітнім, заява подається в присутності опікуна чи піклувальника, прийомних батьків, батьків-вихователів, адміністрації закладу, де проживає дитина, або органу опіки та піклування);

2. копія технічного паспорта та копія свідоцтва про право на власність для зареєстрованих в квартирі (будинку), що належить на праві приватної власності;

3. копія паспорта заявника та всіх членів сім’ї, які стоятимуть на квартирному обліку;

4. копія витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання (при наявності);

5. копія свідоцтва про народження заявника;

6. копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків на заявника і всіх членів сім’ї, які стоятимуть на квартирному обліку;

7. копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи у м. Лисичанську (при наявності);

8. копія свідоцтва про укладення / розірвання шлюбу (при наявності);

9. довідка з місця навчання (роботи) заявника та повнолітніх членів сім’ї;

10. клопотання служби у справах дітей Лисичанської міської ради про включення дитини у список позачергового одержання жилих приміщень;

11. договір найму (піднайму) жилого приміщення (при наявності);

12. витяг з рішення виконавчого комітету Лисичанської міської ради про невідповідність жилого приміщення встановленим санітарним і технічним вимогам (при наявності);

13. копія рішення виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради про надання статусу дитині, встановлення опіки, піклування, влаштування в прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу, заклади для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

14. копія рішення суду про позбавлення батьківських прав, встановлення опіки та ін. (при наявності);

15. копія свідоцтва про смерть батьків (при наявності);

16. копія витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про народження із зазначенням відомостей про батьків відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу України (при наявності);

17. довідки про перебування дитини у навчальних закладах з часу встановлення статусу, опіки, піклування, влаштування в прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу, заклади для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

18. довіреність на право представляти інтереси суб’єкта звернення в органах місцевого самоврядування, оформлена в установленому законодавством порядку (у разі звернення уповноваженого представника).

19. згода на збір та обробку персональних даних.

20. КОПІЇ ДОКУМЕНТІВ НАДАЮТЬСЯ ЗАЯВНИКОМ ПРИ НАЯВНОСТІ ОРИГІНАЛІВ.

Платність надання адміністративної послуги:

Безоплатно.

Строк, протягом якого надається адміністративна послуга:

Протягом 30 днів з дня надходження пакета документів.

Закони України:

Житловий кодекс Української РСР (введено в дію з 1 січня 1984 року Постановою Верховної Ради Української РСР від 30 червня 1983 року N 5465-X)

Закон України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 № 2402-III

Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» від 13.01.2005 № 2342-IV

Закон України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» від 20.10.2014 № 1706-VIІ

Нормативно-правові акти:

Правила обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, затверджені постановою Ради Міністрів УРСР і Української республіканської ради професійних спілок від 11.12.1984 №470

Розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації м. Лисичанська «Про затвердження По-ложення про відділ з обліку, розподілу, обміну та приватизації житла» від 09.09.2020 № 298

Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги:

1. не потребує поліпшення житлових умов (забезпеченість жилою площею перевищує 6 кв.м. на одну особу);

2. виявлення в поданих документах недостовірних відомостей;

3. подання заявником неповного пакету документів;

4. не беруться на квартирний облік протягом п’яти років громадяни, які штучно погіршили житлові умови шляхом обміну займаного жилого приміщення, його псування або руйнування, відчуження придатного і достатнього за розміром для проживання жилого будинку (частини будинку), квартири, а також громадяни, у яких потреба в поліпшенні житлових умов виникла внаслідок вилучення жилого приміщення, використовуваного для одержання нетрудових доходів;

5. не беруться на квартирний облік працездатні особи, які не займаються суспільно корисною працею;

6. громадяни, які забезпечені житлом шляхом виплати грошової компенсації (у тому числі всі особи, включені у розрахунок грошової компенсації) не беруться на квартирний облік протягом п’яти років з моменту забезпечення таким житлом.

Інформаційна картка:

інформаційна картка

Заяви:

заява