Центр надання адміністративних
послуг у м. Лисичанську

09/01-1 Взяття на облік громадян за місцем проживання, які потребують поліпшення житлових умов


Документи, які подаються адміністратору центру надання адміністративних послуг:

1. заява;

2. договір найму (піднайму) жилого приміщення (при наявності);

3. копія технічного паспорта та копія свідоцтва про право на власність для зареєстрованих в квартирі (будинку), що належить на праві приватної власності;

4. копія паспорта заявника та всіх членів сім’ї, які стоятимуть на квартирному обліку;

5. копія витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання (при наявності);

6. копія свідоцтва про народження неповнолітніх дітей;

7. копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків на заявника і всіх членів сім’ї, які стоятимуть на квартирному обліку;

8. копія свідоцтва про укладення(розірвання) шлюбу;

9. довідка з місця роботи / навчання заявника та повнолітніх членів сім’ї;

10. копія пенсійного посвідчення;

11. довідка з Пенсійного фонду України в м. Лисичанську (для пенсіонерів);

12. довіреність на право представляти інтереси суб’єкта звернення в органах місцевого самоврядування, оформлена в установленому законодавством порядку (у разі звернення уповноваженого представника).

13. згода на збір та обробку персональних даних.

14. підтвердження пільги (при наявності) (більш детальний перелік пільг див. у інформаційній картці).

15. КОПІЇ ДОКУМЕНТІВ НАДАЮТЬСЯ ЗАЯВНИКОМ ПРИ НАЯВНОСТІ ОРИГІНАЛІВ.

Платність надання адміністративної послуги:

Безоплатно.

Строк, протягом якого надається адміністративна послуга:

Протягом 30 днів з дня надходження пакета документів.

Закони України:

Житловий кодекс Української РСР (введено в дію з 1 січня 1984 року Постановою Верховної Ради Української РСР від 30 червня 1983 року N 5465-X)

Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 № 796-ХIІ

Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.1993 № 3551-XII

Нормативно-правові акти:

Правила обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, затверджені постановою Ради Міністрів УРСР і Української республіканської ради професійних спілок від 11.12.1984 №470

Розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації м. Лисичанська «Про затвердження По-ложення про відділ з обліку, розподілу, обміну та приватизації житла» від 09.09.2020 № 298

Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги:

1. не потребує поліпшення житлових умов (забезпеченість жилою площею перевищує 6 кв.м. на одну особу);

2. виявлення в поданих документах недостовірних відомостей;

3. подання заявником неповного пакету документів;

4. не беруться на квартирний облік протягом п’яти років громадяни, які штучно погіршили житлові умови шляхом обміну займаного жилого приміщення, його псування або руйнування, відчуження придатного і достатнього за розміром для проживання жилого будинку (частини будинку), квартири, а також громадяни, у яких потреба в поліпшенні житлових умов виникла внаслідок вилучення жилого приміщення, використовуваного для одержання нетрудових доходів;

5. не беруться на квартирний облік працездатні особи, які не займаються суспільно корисною працею;

6. громадяни, які забезпечені житлом шляхом виплати грошової компенсації (у тому числі всі особи, включені у розрахунок грошової компенсації) не беруться на квартирний облік протягом п’яти років з моменту забезпечення таким житлом.

Інформаційна картка:

інформаційна картка

Заяви:

заява