Центр надання адміністративних
послуг у м. Лисичанську

25/06 Переоформлення, видача дублікату, анулювання дозволу на порушення об’єкту благоустрою


Документи, які подаються адміністратору центру надання адміністративних послуг:

1. для переоформлення дозволу: - заява юридичної особи та фізичної особи - підприємця, якій передано право проведення робіт на об’єктах благоустрою, та/або, які змінили найменування юридичної особи чи прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи - підприємця та/або їх місцезнаходження згідно встановленого зразка; - документ, що засвідчує повноваження (у разі необхідності).

2. для анулювання дозволу: - заява юридичної особи та фізичної особи - підприємця, яка отримувала дозвіл на порушення об’єкту благоустрою згідно встановленого зразка; - оригінал дозволу або його дублікат; - документ, що засвідчує повноваження (у разі необхідності).

3. для видачі дубліката дозволу: - заява юридичної особи та фізичної особи - підприємця, яка отримувала дозвіл на порушення об’єкту благоустрою згідно встановленого зразка; - документ, що засвідчує повноваження (у разі необхідності).

Платність надання адміністративної послуги:

Безоплатно.

Строк, протягом якого надається адміністративна послуга:

Протягом 4 робочих днів з дня реєстрації заяви.

Закони України:

Закон України «Про благоустрій населених пунктів» від 06.09.2005 № 2807-IV

Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» від 06.09.2005 № 2806-IV

Нормативно-правові акти:

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Типового порядку видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів» від 30.10.2013 №870

Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги:

1. подання суб’єктом господарювання неповного пакету документів.

Інформаційна картка:

інформаційна картка

Заяви:

заява + зразок замовлення